วันจันทร์, 4 มีนาคม 2567

ชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่อง สืบสานงานประเพณี หลู่จ่าตี่ ประจำปี 2566

Social Share

ชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่อง สืบสานงานประเพณี หลู่จ่าตี่ ประจำปี 2566

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่อง นำพุทธศาสนิกชน ชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่อง ขนทรายเข้าวัด ณ วัดผาบ่องใต้ หมู่ที่ 1 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมกันสืบสานและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยชาวบ้านจะร่วมกันนำทรายมาก่อเป็นเจดีย์ ตกแต่งประดับประดาให้เกิดความสวยงามและบูชาด้วยทราย น้ำ พัด ดอกไม้ ธูปเทียน ตุงหรือธง จุดประทีปโคมไฟ ให้ความสว่างไสวเวลากลางคืน

ทั้งนี้ ประเพณีปอยจ่าตี่ ( ประเพณีบูชาเจดีย์ทราย ) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2566 นี้ โดยในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 06.00 น. มีพิธีการถวายจ่าตี่ ( หลู่จ่าตี่ ) ท่านพระครูอนุกูลศีลสังวร เจ้าอาวาสวัดผาบ่องใต้ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่อง เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

สำหรับ ปอยจ่าตี่ หรืองานประเพณีบูชาเจดีย์ทราย จัดขึ้นในช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (วันวิสาขบูชา) เป็นงานสำคัญประจำหมู่บ้าน จัดเพื่อเป็นพุทธบูชาถวายแด่พระพุทธเจ้า เพื่อสะเดาะเคราะห์และเพื่อความเป็น สิริมงคล ต้นฤดูกาลเพาะปลูก จะทำทุกหมู่บ้าน มีการทำบุญอุทิศถวายแด่พระพุทธเจ้า ถวายอาหารแด่พระสงฆ์ เลี้ยงอาหารผู้มาร่วมงาน ประกอบพิธีทางสงฆ์ และฟังพระธรรมเทศนา

ในปีนี้ มีกิจกรรมการแข่งขันจุดบั้งไฟ ตามประเพณีดั้งเดิม ซึ่งได้หายไปจากชุมชนเป็นเวลาหลายปี ในช่วงค่ำวันเดียวกันมีพิธีวานปะลีก หรือสวดมนต์เย็น เพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกจากหมู่บ้านและชุมชน โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาสวดมนต์เย็น ณ วัดผาบ่องใต้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและอยู่ดีมีสุข แก่สมาชิกในชุมชน เป็นการรักษาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวไทใหญ่ให้คงอยู่สืบไป