วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการทำ “ลูกประคบสมุนไพรดินเผาไมโครเวฟ”

Social Share

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการทำ “ลูกประคบสมุนไพรดินเผาไมโครเวฟ”

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ “พัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติด้านงานสัมมนาทางการท่องเที่ยวและการบริการ” หัวข้อ “การจัดทำลูกประคบสมุนไพรดินเผาไมโครเวฟ” เริ่มตั้งแต่ กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบที่ใช้ในการทำ ขั้นตอนการทำ ประโยชน์ของลูกประคบ และวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ณัฐอมร จวงเจิม อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มทร.ล้านนา ลำปาง

เรื่องมาใหม่