วันศุกร์, 2 ตุลาคม 2563

(คลิป) วัดโลกโมฬีเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ใช้วัดเปิดศูนย์ฝึกอาชีพให้คนตกงาน ขาดรายได้ช่วงโควิด เป็นแห่งแรกของเชียงใหม่

20 ก.ค.63 นี้ วัดโลกโมฬีเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ใช้วัดเปิดศูนย์ฝึกอาชีพ 6 อาชีพให้คนตกงาน ขาดรายได้ช่วงโควิด เป็นแห่งแรกของเชียงใหม่ พบคนอยากขายของออนไลน์มากขึ้น ให้ร้านตัดผมแจ๊คสแปโรว์ร่วมสอนตัดผมด้วย

12 ก.ค. 63 : ที่วัดโลกโมฬี ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พระครูไพบูลเจติยานุรักษ์ ดร. ประธานสงฆ์วัดโลกโมฬี พร้อมด้วยนายสุรัตน์ ปาละนันทน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้เปิดปฐมนิเทศประชาชนและผู้สนใจที่จะเข้าร่วมอบรมสร้างอาชีพ หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ทำให้ตกงาน ไม่มีรายได้ และต้องการรายได้เสริม เพื่อหารายได้มาเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยจะใช้สถานที่วัดแห่งนี้ในการฝึกอบรมทั้งหมด 6 วิชา โดยมีประชาชนให้ความสนใจจำนวน 189 คน ร่วมฝึกอาชีพ

พระครูไพบูลเจติยานุรักษ์ ดร. ประธานสงฆ์วัดโลกโมฬี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า วัดโลกโมฬีแห่งนี้ ได้แจกโรงทานให้กับพี่น้องประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในพื้นที่เชียงใหม่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด โดยโรงทานดังกล่าวได้ดำเนินการตามพระบัญชาของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช พร้อมการอุปถัมภ์จากพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดี และมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ ซึ่งทางวัดได้ดำเนินการตั้งแต่วันนี่ 25 มี.ค. – 15 มิ.ย. ที่ผ่านมา รวมระยะเวลา 83 วัน ถือเป็นวัดที่ตั้งโรงทานนานที่สุดในประเทศไทย หลังจากที่หยุดการตั้งโรงทานแล้ว ทางวัดก็ได้จัดทำตู้ปันสุข ตั้งไว้ที่บริเวณประตูทางเข้าด้านหน้าวัด ในหนึ่งวันจะนำสิ่งของไปใส่ในตู้วันละ 4 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลาไม่ถึง 40 นาที ของที่วางอยู่ ไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไข่ไก่ นม ขนม ผลไม้ น้ำดื่ม ได้หมดเกลี้ยง แสดงให้เห็นว่า ยังมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อยู่อีกเป็นจำนวนมาก

ต่อมาจึงได้คิดเรื่องการช่วยเหลือประชาชนระยะยาว ด้วยการเปิดศูนย์ฝึกอาชีพให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 ทั้งคนที่ตกงาน ต้องการมีอาชีพไว้ติดตัว สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว โดยตั้งใจจะเปิดสอนให้ฟรีในอาชีพต่างๆ เป็นการฝึกอาชีพระยะสั้น จึงได้ประสานไปยังสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เพื่อปรึกษาเรื่องการสอนอาชีพ ก็ได้รับคำแนะนำว่า สามารถเปิดสอนได้ โดยใช้สถานที่วัดโลกโมฬี เปิดทำการสอน เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยช่วงแรกคิดว่าจะเปิดสอนเพียงแค่ นวดแผนไทย, ทำขนมไทย, ทำอาหาร และตัดผมชาย-หญิง แต่หลังจากที่มีการประชาสัมพันธ์ไป ปรากฏว่า มีประชาชนที่สนใจทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และต่างจังหวัดเดินทางมาสมัครเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันมีจำนวน 189 คน และหลายคนต้องการเรียนอาชีพอื่นเพิ่ม โดยเฉพาะเรื่องทักษะการขายของออนไลน์ และการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ทางวัดจึงได้เปิดสอนเพิ่มอีก 2 รายวิชา และคาดว่าการเปิดรับสมัคร การเปิดสอน เมื่อคนที่เรียนคอร์สแรกอบรมเสร็จหมดแล้ว ก็เตรียมจะเปิดคอร์สอบรมรอบที่สอง ซึ่งคาดว่าจะเปิดคอร์สอบรมยาวไปจนถึงสิ้นปี 63 และหากใครที่ต้องการเรียนในสาขาวิชาอื่นเพิ่ม หากมีการรวมกลุ่มกันมา และเข้ามาพูดคุย ก็สามารถมาเรียนได้เช่นกัน แต่ทั้งนี้ต้องมีจำนวนคนที่เพียงพอต่อรายวิชานั้นๆ ด้วย

นายสุรัตน์ ปาละนันทน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กล่าวว่า การเปิดคอร์สเรียนนั้น จะใช้สถานที่วัดโลกโมฬี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งมีสถานที่กว้างขวางพอ และการเรียนนั้นได้กำหนดวันเวลาการเรียนไว้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานในการเว้นระยะห่างทางสังคม การลดความแออัด ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด โดยกำหนดการเรียนวิชาการตัดเย็บเสื้ผ้าสตรี เรียน 1 วัน, การทำขนมไทย เรียน 3 วัน, ทำอาหารไทย เรียน 3 วัน, ทักษะการขายของออนไลน์ เรียน 3 วัน, วิชาตัดผมชาย-หญิง เรียน 7 วัน และวิชาการนวดแผนไทย เรียน 7 วัน โดยทางวัดจะจัดเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมด ส่วนทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ก็จะจัดเตรียมวิทยากร มาทำการฝึกสอนให้ คาดว่าจะเริ่มได้ในวันที่ 20 ก.ค. นี้ หลังจากนั้นวัดแห่งนี้อาจจะพัฒนากลายเป็นศูนย์ฝึกอาชีพแห่งใหม่ในอนาคตด้วย