(คลิป) วัดโลกโมฬีเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชนบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมถวายพระราชกุศล

25 ก.ค. 63 : ที่วัดโลกโมฬี ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดชียงใหม่ พระครูไพบูลเจติยานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดโลกโมฬี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพุทธศาสนิกชนบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2563

พระครูไพบูลเจติยานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดโลกโมฬี กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ทางวัดจึงได้เชิยชวนอุบาสก อุบาสิกา เข้าร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งนี้ ทั้งการสวดมนต์ เจริญภาวนา การนั่งสมาธิ เดินจงกลม เพื่อน้อมถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในครั้งนี้มีอุบาสิกา เข้าร่วม 19 คน โดยทางวัดจะจัดปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่ 25 – 28 ก.ค.นี้ และหากพุทธศาสนิกชนที่ต้องการเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ก็สามารถมาติดต่อที่วัดได้