วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

เทศกาลปีใหม่ชนชาติพันธุ์ลีซู ในอำเภอปาย เพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม

Social Share

เทศกาลปีใหม่ชนชาติพันธุ์ลีซู ในอำเภอปาย เพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม

วันที่ 1 มีนาคม 2567 นายเอนก ปันทะยม นายอำเภอปาย ให้การต้อนรับพี่น้องชนชาติพันธุ์ลีซู อำเภอปาย และจากจังหวัดใกล้เคียง ในพิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอปาย และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอปาย ในเทศกาลปีใหม่ชนชาติพันธุ์ลีซู เพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม และแสดงออกถึงความเคารพนับถือ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้วยกัน ณ หอประชุมอำเภอปาย และลานเอนกประสงค์หน้าอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลีซอ ได้ชื่อว่าเป็นเผ่าที่แต่งกายมีสีสันสดใสและหลากสีมากที่สุดในบรรดาชาวเขาทั้งหมด ชาวลีซอ เรียกตนเองว่า “ลีซู” (คำว่า “ลี” มาจาก “อิ๊หลี่” แปลว่า จารีต ประเพณีหรือวัฒนธรรม “ซู” แปลว่า “คน” )มีความหมายว่ากลุ่มชนที่มีขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง ชาวลีซอ เป็นกลุ่มชนที่รักอิสระ มีระบบจัดการความสัมพันธ์ทางสังคมที่ยืดหยุ่น เป็นนักจัดการที่มีประสิทธิภาพ ชาวลีซอมีศักยภาพในการปรับตัวเข้ากับความ เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันก็สามารถธำรงรักษาอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์เอาไว้ได้เช่นกัน

สำหรับการร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ชาวลีซู ในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ชนชาติพันธุ์ ลีซู ได้มาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ของชาวลีซู ใน อำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของชาวอำเภอปายดีขึ้นเป็นอย่างมาก

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล