วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

(มีคลิป) ศูนย์โรคปวดเข่า รพ.ลานนา จัดงานสนทนาวิชาการ ดูแลข้อและเข่าให้ดี หลีกหนีปัญหาเข่าเสื่อม

Social Share

ศูนย์โรคปวดเข่า โรงพยาบาลลานนา จัดงานสนทนาวิชาการ “ดูแลข้อและเข่าให้ดี หลีกหนีปัญหาเข่าเสื่อม” หลังพบว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุด

ช่วงเช้าวันที่ (19 พ.ค. 61) ที่ห้องประชุม อาคาร C โรงพยาบาลลานนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์โรคปวดเข่า โรงพยาบาลลานนา จัดงานสนทนาวิชาการ เรื่อง “ดูแลข้อและเข่าให้ดี หลีกหนีปัญหาเข่าเสื่อม” โดยมี นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา เป็นประธานกล่าวเปิดงานอบรมในครั้งนี้ ภายในงานมีการบรรยายวิชาการในหัวข้อเรื่อง “ โรคข้อเข่าเสื่อม ในคนวัยทำงาน ” และ“ การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ” วิทยากรโดย นายแพทย์ภาสกร อุปโยคิน และ นายแพทย์ณัฐพล สนธิชัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ ประจำศูนย์โรคปวดเข่า โรงพยาบาลลานนา

เพื่อให้ความรู้ และทัศนคติ ต่อพฤติกรรมป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม ไปถึงยังประชาชนผู้เข้าร่วมงาน เพื่อนำไปสู่การวางแผนในการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม และนำไปฝึกปฏิบัติได้ ในชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นท้ายงาน ยังมีการจับฉลาก ลุ้นของรางวัล และของที่ระลึกอีกมายมายจากโรงพยาบาลลานนา

สำหรับโรคข้อเข่าเสื่อมในประเทศไทยพบปัญหา โรคกระดูกและข้อเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมและสึกหรอของข้อต่อต่างๆ ในร่างกายหลังจากการใช้งานมานาน ภาวะข้อเสื่อมตามสภาพร่างกายนั้นจึงเกิดขึ้นกับทุกคนเมื่อมีอายุมากขึ้น โรคข้อเสื่อมเป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดถึงร้อยละ 50 ของจำนวนผู้ป่วยที่ไปพบแพทย์ด้วยอาการปวดข้อที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

บางรายพบตั้งแต่อายุ 30 ปี พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และมีอาการปวดรุนแรงมากกว่า ในจำนวนนี้พบว่าเป็นอาการของข้อเข่าเสื่อมและอักเสบถึงร้อยละ 28.34 เนื่องจากเป็นข้อที่รับนํ้าหนักและใช้งานมาก มีการเสื่อมสภาพของกระดูกข้อเข่า กระดูกอ่อน หมอนรองข้อเข่า เอ็นรอบๆ ข้อเข่า เยื่อบุข้อเข่า น้ำไขข้อน้อยลง เกิดได้จากปัจจัยเสี่ยงหลายสาเหตุ เช่น เสื่อมตามวัย อุบัติเหตุ ติดเชื้อ โรคเก๊าท์ โรครูมาตอยด์ และเกิดจากการทำงานที่ออกแรงใช้เข่ามาก มีการกระแทก หรืองอเข่าบ่อยๆ เช่น ต้องขึ้นบันได แบกของหนัก เดินไกลๆ หรือลุกนั่งบ่อยๆ

โรงพยาบาลลานนา ในฐานะเป็นองค์กรสุขภาพ ที่นอกจากทำการรักษาพยาบาลแล้วยังต้องมีหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ ได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้คิดคืนกำไรสู่สังคม โดยมีการจัดงานสนทนาการ ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร C โรงพยาบาลลานนา ในหัวข้อเรื่อง “ดูแลข้อและเข่าให้ดี หลีกหนีปัญหาเข่าเสื่อม”

ท้ายที่สุดนี้ ทางศูนย์โรคปวดเข่า โรงพยาบาลลานนา หวังเป็นที่สุดว่างานอบรมวิชาการเรื่อง “ดูแลข้อและเข่าให้ดี หลีกหนีปัญหาเข่าเสื่อม” ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ที่จะสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถนำไปเผยแพร่บอกต่อให้แก่ผู้อื่นได้ สร้างความตระหนัก และเห็นความสำคัญของการดูแล และป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควรได้ในที่สุด สำหรับประชาชนที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการป้องกันและการรักษา สามารถปรึกษาได้ที่ ศูนย์โรคปวดเข่า โรงพยาบาลลานนา โทร. 053-999-777

เรื่องมาใหม่