วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

ผบ.กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดลำพูน นำกำลังออกเยี่ยมหน่วยดูแลประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์

Social Share

ผบ.กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดลำพูน นำกำลังออกเยี่ยมหน่วยดูแลประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

ช่วงเย็นวันที่ (14 เมษายน 2561) เจ้าหน้าที่กองบังคับการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดลำพูน นำโดย พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.7 ในฐานะ ผบ.กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดลำพูน พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดลำพูน พ.ท.เทพฤทธิ์ ภักดีกุล หน.ฝขว.กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดลำพูน พ.ท.กฤษณ์ แสงกล้า หน.ฝยก.กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดลำพูน

ร่วมกับ พ.ท.เฉลิมพล ศรีทะ ผบ.ร.7 พัน.1 ในฐานะ ผบ.ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) และ พ.ท.สืบสกุล ชมภูนุช ผบ.ร.7 พัน.2 ในฐานะ ผบ.ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) ร่วมลงพื้นที่ฯ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ และจุดบริการประชาชน เพื่อพบปะ และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน ประจำจุดตรวจ และจุดบริการประชาชน ในพื้นที่ จว.ล.พ. จำนวน 4 จุด ได้แก่

จุดที่ 1 ศูนย์ปฏิบัติการตรวจค้นสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดด่านตรวจวังดิน ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน, จุดที่ 2 ด่านตรวจเหล่ายาวใต้ ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน, จุดที่ 3 จุดบริการแยกสะปุ๋ง ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน และจุดที่ 4 จุดบริการประชาชน บริเวณหน้าวัดดอยติ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 11 ลำปาง – เชียงใหม่ ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมมอบสิ่งอุปโภค – บริโภค ให้กับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานในการดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เรื่องมาใหม่