วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

จังหวัดลำพูนจัดงานยิ่งใหญ่สรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย

Social Share

จังหวัดลำพูนจัดงานยิ่งใหญ่สรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

เมื่อวันที่ (23 เมษายน 2561) เจ้าหน้าที่กองบังคับการ ควบคุมกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดลำพูน นำโดย พ.อ.นพดล คามเกตุ เสธ.กกล.รส.จว.ล.พ. และ ร.ท.มนูญ คำอักษร น.ฝกร.กกล.รส.จังหวัด ร่วมกับ รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำพูน, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, ปลัดจังหวัดลำพูน, นายอำเภอทุกอำเภอ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน, สถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2561 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดลำพูน

โดยภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีทางพระพุทธศาสนา, พิธีการรับน้ำสรงพระราชทาน, ฟ้อนต้อนรับน้ำสรงพระราชทาน เครื่องราชสักการะ โดยคณะช่างฟ้อนเล็บ กว่า 1,342 คน พิธีห่มผ้าองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย ยาว 99 เมตร และรับชมการแสดง สื่อผสมชุด ” พระธาตุเจ้าหริภุญชัย ” บริเวณหน้าพระวิหารพระเจ้าละโว้ ฯลฯ โดยงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 29 เม.ย. 2561

เพื่อเป็นการสักการะพระบรมธาตุหริภุญชัย ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่ และสำคัญทางประวัติศาสตร์คู่เมืองลำพูน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของจังหวัดลำพูน ที่ได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาช้านาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมฯ เป็นจำนวนมาก

เรื่องมาใหม่