วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ลำพูน เจ้าอาวาสวัดเด่นเหม้า จัดทำ สคส. แฝงปริศนาธรรมเตือนสติลูกศิษย์ต้อนรับปีใหม่ 2567

Social Share

เจ้าอาวาสวัดเด่นเหม้า ต.แม่ลาน อ.ลี้ จัดทำ สคส ขนาดใหญ่ติดหน้ากุฏิ เขียนข้อความแฝงปริศนาธรรมเตือนสติลูกศิษย์ที่มากราบไหว้ขอพรในช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

พระฐาปนพงศ์ พรมสวัสดิ์ อายุ 45 ปี เจ้าอาวาสวัดเด่นเหม้า ต. แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน หรือพระขุนเดช พรมสวัสดิ์ ได้ทำแผ่น สคส ขนาด1.5 เมตร คูณ 2.5 เมตร ติดไว้หน้ากุฎิ ภายในวัด เขียนข้อความระบุว่า สวัสดีปีใหม่ 2567 ยินดีต้อนรับทุกท่าน และข้อความที่สะดุดตาที่สุด ที่ระบุว่า กินงบ รบช้า หาจังหวะ ลีลาเยอะ,ใจไม่ถึง พึ่งลำบาก หาตัวยาก แต่อยากเป็น

พระฐาปนพงศ์ พรมสวัสดิ์ เจ้าอาวาสวัดเด่นเหม้า ทราบว่าป้ายไวนิลแผ่นนี้ ได้สั่งทำมาเพื่อนำมาติดหน้ากุฎิ พร้อมเขียนข้อความสวัสดีปีใหม่ เพื่ออวยพรลูกศิษย์และคณะศรัทธา ที่ใช้เวลาช่วงวันหยุดยาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เข้าวัดทำบุญ ส่วนข้อความยินดีต้อนรับทางวัดยินดีต้อนรับ ผู้ที่มีศีล มีธรรมที่เข้าวัดทำบุญแทนที่จะดื่มฉลองเมาแล้วขับสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น ส่วนข้อความที่อยู่ด้านล่างสุดของแผ่น สคส. ระบุว่า กินงบ รบช้า หาจังหวะ ลีลาเยอะ,ใจไม่ถึง พึ่งลำบาก หาตัวยาก แต่อยากเป็น อยากจะเตือนสติ ลูกศิษย์ที่มีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการ และนักการเมือง หรือแม้แต่พระสงฆ์ เรื่องเงินทอนวัดที่เป็นข่าวโด่งดัง ในปีที่ผ่านมา หรือแม้กระทั่งนักการเมือง สส., สจ.,แม้แต่เจ้าอาวาสวัด,เจ้าคณะตำบล,เจ้าคณะอำเภอ,เจ้าคณะจังหวัด ตอนชาวบ้านเดือดร้อนไปขอพึ่งพิงก็จะหาตัวยาก แม้แต่ชาวบ้านที่ไปติดต่อราชการที่ทำงานเช้าชามเย็นชาม ไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกเท่าที่ควร นอกจากนี้ยังรวมถึงงบประมาณต่างๆที่รัฐได้จัดสรร ลงพื้นที่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐตัดทอนลงไป ทำให้งานที่ออกมาไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควรเป็นต้น จะเห็นได้ว่าทุกองค์กร มีการทุจริต จึงได้เขียนคำขวัญนี้ขึ้นมาเพื่อเตือนสติทั้งชาวบ้าน พระสงฆ์ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ในส่วนลูกศิษย์ลูกหา ทีได้เข้ามากราบพระขอพรในวัดมีทั้งข้อราชการนักการเมืองและท่านรัฐมนตรี บางครั้งมีโอกาสได้สนมนาธรรม ก็จะให้แง่คิดว่าให้เอาประชาชนเป็นที่ตั้งและต้องเป็นที่พึ่งและช่วยเหลือชาวบ้านให้ได้เป็นต้น