วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

(มีคลิป) องค์การตลาดจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมฉลอง 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

Social Share

องค์การตลาดจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมฉลอง 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิต อาหารและอาชีพชาวอุโมงค์ จังหวัดลำพูน

ที่ตลาดสาขาลำพูน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย ตลาดสาขาลำพูน ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมฉลอง 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิต อาหารและอาชีพชาวอุโมงค์ จังหวัดลำพูน โดยบูรณาการระหว่างองค์การตลาด กับกรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดลำพูน จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสร้าชนครินทร์ ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย

โดยได้จัดนิทรรศการนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2566 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ งานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ อาคาร OTOP และบูธนิทรรศการอาหาร ให้ความรู้ในการอบรมอาชีพผ้าไทย จำหน่ายผ้าไทย สาธิตการทอผ้า บูธจำหน่ายอาหารปลอดภัย ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ สินค้า OTOP กลุ่มเกษตรอินทรีย์ บูธธนาคารออมสิน และเครือข่ายบูธต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลอุโมงค์ ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติและกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน