วันศุกร์, 30 ตุลาคม 2563

ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่งเดียวในประเทศไทย ล่องสะเปา จาวละกอน

ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่งเดียวในประเทศไทย ล่องสะเปา จาวละกอน

สัมผัส “ฮีตเก่าเล่าขานตำนานเมือง” 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณท่าน้ำสิงห์ชัย ห้าแยกหอนาฬิกา จังหวัดลำปาง

ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา ณ เวทีกลางน้ำ ในคืนวันที่ 30 ต.ค. 63
ตระการตากับขบวนแห่สะเปาลอยน้ำกลางแม่น้ำวัง ณ บริเวณท่าน้ำสิงห์ชัย ในคืนวันที่ 31 ต.ค. 63
ช้อป ชิม ชิล สินค้าพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองตลอดงาน