วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

(คลิป) จังหวัดพะเยา kick off กิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV ในนักเรียนหญิงโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

Social Share

จังหวัดพะเยา kick off กิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV ในนักเรียนหญิงโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

วันนี้ 17 พ.ย.66 ที่ห้องประชุมเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV จังหวัดพะเยา ตามนโยบายเร่งรัดการให้วัคซีน HPV 1 ล้านโดส 100 วัน ในกลุ่มผู้หญิงอายุ 11- 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์เอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กล่าวต้อนรับ

จากข้อมูลสถิติทะเบียนมะเร็งประเทศไทย ปี 2565โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่า ในแต่ละปีประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ปีละ 1.4 แสนคน หรือประมาณ 400 คนต่อวัน แสดงให้เห็นว่า โรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของไทย เพราะมีแนวโน้มอัตราการเกิดโรคเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยโรคมะเร็งที่พบมาก 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก และมะเร็งปากมดลูก อีกทั้งจากข้อมูลสถิติมะเร็งขององค์การอนามัยโลก พบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ ปีละ 9 พันราย และอัตราการเสียชีวิตเกือบ5 พันรายต่อปี เป็นมะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย สูงเป็นลำดับที่ 5 ของโรคมะเร็ง สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ชนิดที่ก่อให้เกิดมะเร็ง มีทั้งหมด 15 สายพันธุ์ จากทั้งหมด 100 สายพันธุ์ โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่ 16 และ 18 อย่างไร ก็ตามเชื้อไวรัสดังกล่าวสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวีเป็นวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ฉีดในกลุ่มเป้าหมายเด็กหญิงอายุ 11 ปี หรือเทียบเท่าชั้น ป.5 จำนวน 2 เข็ม ระยะห่างระหว่างเข็มอย่างน้อย 6 เดือน

แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1  กล่าวว่า จากสถานการณ์มะเร็งปากมดลูกที่พบมากขึ้นนี้ กระทรวงสาธารณสุข เล็งเห็นถึงความสำคัญในการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV เพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูก ในปีงบประมาณ 2567 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดนโยบายเร่งรัดการให้วัคซีน HPV 1 ล้านโดส 100 วัน ในกลุ่มผู้หญิงอายุ 11-20 ปี เพื่อเร่งรัดการสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสเอชพีวีและเร่งรัดเก็บตกในผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน โดยกำหนดดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นมา สำหรับข้อมูลรายงานการฉีดวัคซีน ป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV จังหวัดพะเยา ตามนโยบาย 1 ล้านโดส 100วัน ในกลุ่มผู้หญิงอายุ 11-20 ปี ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 มีผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนแล้ว คิดเป็น ร้อยละ 61.67 ของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด

การเปิดกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV และการสร้างความรอบรู้กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น เพื่อสร้างความแข็งแรง เข้มแข็งทางใจและฉลาดรอบด้านในวันนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา กระทรวงศึกษาธิการ เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ศูนย์วิชาการฯ เขตสุขภาพที่ 1 โรงพยาบาลพะเยา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา กระทรวงสาธารณสุข กิจกรรมประกอบด้วย การฉีดวัคซีน ป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV นิทรรศการความรู้การป้องกันมะเร็งปากมดลูก การจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจิต วัยเรียนและกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ “หยุดการบูลลี่ ในโรงเรียน” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 500 คน

Cr. สุรพล ลัดลอย

เรื่องมาใหม่