วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2565

ครอบครัวรัตนาวดี ครอบครัวทวีเลิศนิธิ และ ครอบครัวกิตติคุณชัย จัดพิธี “ไถ่ชีวิตโค-กระบือ” อานิสงส์ยิ่งใหญ่ของการให้ชีวิต

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ที่ไร่ตะวันหวาน KC Farm อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีครอบครัวรัตนาวดี ครอบครัวทวีเลิศนิธิ และ ครอบครัวกิตติคุณชัย พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดทำบุญถวายสังฆทาน แด่พระสงฆ์ จากนั้นได้ทำพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 4 ตัว โดยนำมาเลี้ยงในพื้นที่ไร่ตะวันหวาน ได้ใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรต่อไป อีกทั้งเป็นการลดละ การฆ่าสัตว์ พร้อมเป็นการช่วยเหลือชีวิตโค-กระบือ ให้รอดพ้นจากโรงฆ่าสัตว์อีกด้วย

ด้าน นายองอาจ กิตติคุณชัย กล่าวว่า ได้มีการพัฒนา ไร่ตะวันหวาน เพื่อเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการเกษตร ให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงาน และเรียนรู้เพื่อยกระดับเกษตรกรเป็น smart famer และสร้าง Eco system ทางด้านนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเปิดพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็น สถานที่เลี้ยงโค-กระบือ ที่ได้รับการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์ เพื่อเป็นลานบุญ ลานเกษตรธรรมะ โดยการนำเอาธรรมะเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อน ให้เกิดการพัฒนาจิตใจ หล่อเลี้ยงให้ดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันได้เป็นอย่างดี

เรื่องมาใหม่