วันเสาร์, 8 สิงหาคม 2563

(มีคลิป) ดอยอินทนนท์สั่งปิดน้ำตก เจอฝนตกหนัก น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้าน

11 ส.ค. 2562 : นายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ได้ออกประกาศ ปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกเป็นการชั่วคราว

ด้วยเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 มีฝนตกชุกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ท้องที่ตำบลบ้านหลวง อาเภอจอมทอง และท้องที่ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 126 มิลลิเมตร เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ป้องกันมิให้ เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร นักท่องเที่ยว ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จึงขอประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้าตกเป็นการชั่วคราว ดังนี้
1) เส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยว หมู่ที่ 7 ตาบลบ้านหลวง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
2) แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่ยะ หน่วยพิทักษ์ฯ ที่ อน.3 (แม่ยะ) ตาบลบ้านหลวง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 

ขณะนี้ ก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทำการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแลรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีการสั่งห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำตก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิต แต่นักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะเดินชมทิวทัศน์ความงามบริเวณโดยรอบได้ เพียงแต่ห้ามลงเล่นน้ำตกเท่านั้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

สำหรับปริมาณฝนที่ตกตลอดทั้งคืน ก็ได้ทำให้น้้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่ด้วย

Code