วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

ตม.จว.เชียงใหม่ สร้างความรับรู้ให้ผู้จัดการโรงแรม เจ้าบ้าน ทุกแห่ง ต้องเคารพกฎหมาย รับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย

Social Share

ตม.จว.เชียงใหม่ สร้างความรับรู้ให้ผู้จัดการโรงแรม เจ้าบ้าน ทุกแห่ง ต้องเคารพกฎหมาย รับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย

วันที่ 23 พ.ย.2565 พ.ต.อ.แมน รัตนประทีป รอง ผบก.ตม.5 ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมชี้แจงการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว โดยมี พ.ต.อ.วีวัฒน์ นิลวัตร ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่, พ.ต.ท.หญิง พัสษลพร ศุกระศร รอง ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหะสถาน ผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย รวมจำนวน 805 แห่ง ณ ห้องประชุม NSP RICE GRAIN AUDITORIUM อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP CMU) จว.เชียงใหม่ ในการประชุมได้จัดหัวข้อชี้แจงชื่อ “ความสำคัญของการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว และช่องทางการแจ้งที่พักอาศัย” เพื่อเป็นการพูดคุยถึงปัญหา รวมทั้งการปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างถูกต้อง

พ.ต.อ.แมน รัตนประทีป รอง ผบก.ตม.5 กล่าวว่า สืบเนื่องจากคนต่างด้าวที่เข้ามาพักอาศัยในประเทศไทยบางคน บางกลุ่มเข้ามาอาศัยแอบแฝงกระทำความผิดกฎหมาย มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรม หรือแอบแฝงเข้ามากระทำผิดกฎหมายในด้านอื่นๆ เป็นจำนวนมาก พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. จึงได้สั่งการให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หามาตรการป้องกันการแอบแฝงเข้ามาอยู่ของคนต่างด้าวในลักษณะดังกล่าว พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ ผบช.สตม., พล.ต.ต.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม. จึงได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล ผบก.ตม.5 สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเพิ่มความเข้มในการตรวจสอบที่พักของคนต่างด้าว ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยสร้างความรับรู้ให้กับ เจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหะสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม ซึ่งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย

พ.ต.อ.วีวัฒน์ นิลวัตร ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ การประชุมครั้งนี้ มุ่งหวังว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยป้องกันมิให้คนต่างด้าวมาอยู่ในประเทศอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้เฝ้าติดตามพฤติการณ์คนต่างด้าวอย่างใกล้ชิด หากพบว่าแอบซ่อนตัวอยู่ หรืออยู่เพื่อกระทำความผิดกฎหมาย จะเสนอให้มีการเพิกถอนการอนุญาต ให้อยู่ในราชอาณาจักรและบันทึกข้อมูลเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรต่อไป

ทั้งนี้ หากต้องการแจ้งเบาะแส หรือหากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามกับทาง ตม.จว.เชียงใหม่ได้โดยตรง ผ่านทาง website ของ ตม.จว.เชียงใหม่ : https://chiangmai.immigration.go.th หรือ Facebook : https://www.facebook.com/immchiangmai หรือสายตรงที่โทรศัพท์ 053-201755