วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

ฝ่ายปกครอง อ.แม่ริม จับโรงแรมเถื่อน​ ย้ำการบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาด​ เตือนให้ทุกรายที่ประกอบการให้เข้าพักต่ำกว่ารายเดือนเร่งขออนุญาต

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง

วันที่​ 19 พฤษภาคม 2565​ เวลา 13.30 น. พนักงานฝ่ายปกครองอำเภอแม่ริม และที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับส่วนการสอบสวนคดีอาญา สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ออกดำเนินการตามนโยบายของอำเภอแม่ริม​ และ จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดระเบียบสังคม ควบคุมและตรวจสอบสถานประกอบการประเภทโรงแรม ให้ปฏิบัติตามกฏหมาย พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547

ทั้งนี้ มีรายงานผลปฏิบัติการ​ ว่า ชุดปฎิบัติการ​ โดย​ นายธีรวัฒน์ ณ ลำพูน ปลัดอำเภอแม่ริม พร้อมด้วย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) กองร้อย อส.อ.แม่ริม ที่ 4 ได้เข้าจับกุมโรงแรมไม่มีใบอนุญาตบริเวณ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม ซึ่งมีลักษณะเป็นอาคาร 3 ชั้น ให้บริการห้องพักรายวันประมาณ 34 ห้อง โดยปลัดอำเภอได้แจ้งข้อหาในความผิดฐาน “ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยมิได้รับอนุญาต” ตามมาตรา 15 ประกอบ 59 แห่ง พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547 ระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งจับ และจะมีปรับอีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่

ด้านชุดปฏิบัติการ​ โดย นายธีรนนท์ กันทวงศ์ ปลัดอำเภอแม่ริม พร้อมด้วย สมาชิก อส. กองร้อย อส.อ.แม่ริม ที่ 4 ได้เข้าจับกุมโรงแรมไม่มีใบอนุญาตบริเวณ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม ซึ่งมีลักษณะเป็นอาคาร 3 ชั้น ให้บริการห้องพักรายวันประมาณ 30 ห้อง โดยปลัดอำเภอได้แจ้งข้อหาในความผิดฐาน “ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยมิได้รับอนุญาต” ตามมาตรา 15 ประกอบ 59 แห่ง พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547 ระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งจับ และ ปรับอีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่

ในการนี้ชุดจับกุมได้นำตัวผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมดังกล่าวส่งพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง ตามกฎกระทรวงกำหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร โดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ข้อ 2(14) เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ นายภควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม กล่าวว่า ทางอำเภอมีความจำเป็นต้องใช้วิธีการจับกุมซึ่งเป็นมาตรการขั้นสุดท้ายในการดำเนินการ เนื่องจากมีผู้ประกอบการบางรายไม่ให้ความร่วมมือ ในการมาขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมตามที่กฎผมายกำหนด เพื่อความเป็นระเบียบของสังคมและการปฏิบัติตามกฎหมาย ก็ขอให้ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายเป็นโรงแรม เป็นสถานที่พักที่มีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจให้บริการที่พักชั่วคราวและเรียกเก็บค่าบริการที่ต่ำกว่ารายเดือน​ ที่ยังไม่ได้รับอนุญาต ให้รีบมาติดต่อขออนุญาตกับทางอำเภอโดยเร็ว เพราะต่อจากนี้ทางอำเภอจะออกบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องและเด็ดขาด