วันอาทิตย์, 20 มิถุนายน 2564

ใช้ได้ปกติแล้ว อบจ.แม่ฮ่องสอน เร่งเครื่องจักรเข้าซ่อมแซมถนน จากฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลาก

Spread the love

ใช้ได้ปกติแล้ว อบจ.แม่ฮ่องสอน เร่งเครื่องจักรเข้าซ่อมแซมถนนเส้นทาง กอกหลวง – แม่ขีด และเส้นทางกอกหลวง-หนองม่วน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จากกรณีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก ถนนพัง 6 เส้นทาง ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ทางด้าน ดร.ชูชาติ คำมา นายอำเภอแม่ลาน้อย และนายล้อมเดช ยาใจ ปลัดอำเภอ หน.กลุ่มบริหารงานปกครอง มอบหมายให้นายวัชรพงศ์ จันทิมา ปลัดอำเภอ หน.ฝ่ายความมั่นคง นายนนทวัฒน์ วุฒิลักษณ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลังสมาชิกอส.อ.แม่ลาน้อยที่ 5 ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลแม่นาจาง ลงพื้นที่บ้านกอกหลวง ตำบลแม่นาจาง สำรวจพื้นที่ความเสียหาย จากเหตุน้ำป่าไหลลาก พบบริเวณถนนที่เสียหายประมาณ 6 จุด โดยทางอำเภอแม่ลาน้อย อบต.แม่นาจาง ได้ประสานทาง อบจ.แม่ฮ่องสอน นำเครื่องจัดเข้าเร่งซ่อมแซมถนนขาด พื้นที่บ้านกอกหลวงหมู่ที่ 5 ตำบลแม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย ที่ได้มีฝนตกหนักเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ทำให้ เส้นทาง กอกหลวง – แม่ขีด และเส้นทางกอกหลวง-หนองม่วน ขาดหลายจุด เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติโดยเร็ว แต่การซ่อมแซมก็เป็นไปอย่างล่าช้าเนื่องจากฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะสามารถซ่อมแซมเส้นทางสัญจรไป-มา ได้ตามปกติแล้วในวันนี้

พร้อมขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ใช้เส้นทางเดินรถ ฝนตกหนัก น้ำไหลผ่านผิวจราจร และน้ำที่ระบายลงขอบทาง มีปริมาณมาก ต้องระมัดระวังในขับขี่ช่วงที่มีน้ำท่วมขังขอบทางหรือผิวการจราจร
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 081-9503127