วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2563

(คลิป) ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย จัดมหกรรม “ก้าวท้าใจ season 2 ต้านภัยโควิด-19

ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย จัดมหกรรม “ก้าวท้าใจ season 2 ต้านภัยโควิด-19 เขตสุขภาพที่ 1” มุ่งขยายผลจากบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขสู่ประชาชนทั่วไป และภาคีเครือข่ายอื่นๆ

15 มิถุนายน 2563 : ที่ห้องประชุม NOKYOONG โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมส่งเสริมการออกกำลังกายในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และเตรียมพร้อมสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ของการออกกำลังกาย ด้วยรูปแบบกิจกรรมออกกำลังกายที่หลากหลาย และท้าทาย เช่น การวิ่ง ปิ่นจักรยาน เวทเทรนนิ่ง แอร์โรบิกแดนซ์ และคีตะมวยไทย ภายใต้ campaign “พิชิต 60 วัน 6,000 แคลอรี่” ซึ่งเป็นรูปแบบการออกกำลังกายที่สามารถทำได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา เพียงบันทึกสะสมการออกกำลังกาย โดยส่งข้อมูลสะสมระยะทาง และระยะเวลาในแอปพลิเคชั่น Line ซึ่งระบบจะทำการบันทึกและประมวลผล พร้อมประเมินดัชนีมวลกาย (BMI) ให้คำแนะนำในการดูแลร่างกายแต่ละบุคคล และสะสมแต้มสุขภาพ (Health point)

ทั้งนี้ ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายสำคัญในการสร้างให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายโดยมีชุมชนเป็นฐาน กระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดให้การส่งเสริมการกิจกรรมทางกาย และการออกกำลังกาย เป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข โดยมอบหมายให้กรมอนามัย เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและผลักดัน นโยบายการส่งเสริมการออกกำลังกายระดับชาติ ภายใต้ campaign ก้าวท้าใจ โดยมีความหมายว่า ก้าว คือ ก้าวเริ่มสิ่งใหม่ด้วยการมาออกกำลังกาย ท้า คือ ชวนคนไทยร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่ดี และชวนคนไทยร่วมแก้ปัญหา NCDs และโควิด-19 และ ใจ คือ ใช้ใจเริ่มในการออกกำลังกาย และมีใจออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

โดยในวันนี้ เป็นการเปิดมหกรรม “ก้าวท้าใจ Seas๐n 2 ต้านภัยโควิด-19” พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งเปิดรับลงทะเบียนร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ – 29 สิงหาคม 2563 เริ่มสะสมระยะทาง และระยะเวลาจริง ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึง 29 สิงหาคม 2563 (60 วัน) และประกาศผล และมอบรางวัลในเดือนกันยายน 2563 โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานที่ต้องการขยายผลจากบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขสู่ประชาชนทั่วไป อสม. ชมรมออกกำลังกาย และภาคีเครือข่ายอื่นๆ

Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย