วันอังคาร, 13 เมษายน 2564

(คลิป) สาธารณสุขฯ เชียงใหม่ ห่วงใยประชาชน เร่งตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ประจำปี 2564

Spread the love

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  นายทอง พันทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานพานิชย์จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และนายอาทิตย์ ทนันชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา แถลงข่าวการตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ ณ ริมปิงซุปเปอร์มาเก็ต สาขาพรอมเมนาดา จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานเทศบาล สำนักงานพานิชย์จังหวัดและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผุ้บริโภค (สคบ.) ตรวจสอบกระเช้าของขวัญ และชุดของขวัญปีใหม่ ตามห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร่วมถึงร้านจำหน่ายของฝาก ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 25 อำเภอ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารจัดรวมในภาชนะ โดยกำหนดให้อาหารจัดรวมในภาชนะจะต้องมีข้อความภาษาไทยที่เห็นได้ชัดเจน อ่านง่าย และต้องมีข้อความระบุ ชื่อ ประเภท หรือชนิดของอาหารแต่ละรายการบรรจุ และวันเดือนปีที่หมดอายุ หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 มาตรา 6(10) จะมีโทษตามมาตรา 51 คือ ปรับไม่เกิน 30,000 บาท

ทั้งนี้ จากการรายงานผลการตรวจกระเช้าของขวัญในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ผลการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องใดๆ เช่น ไม่พบสินค้าหมดอายุ สินค้ามีตำหนิหรือชำรุด ไม่พบการจัดกระเช้ารวมเหล้าบุหรี่ และผู้ประกอบการมีการแสดงรายการสินค้าพร้อมราคาที่กระเช้าครบถ้วน นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังให้ความร่วมมือและมีความเข้าใจในการเลือกสินค้ามาจัดลงกระเช้าเป็นอย่างดี ในส่วนของอำเภออื่นๆ ทั้ง 24 อำเภอ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้ดำเนินการสุ่มตรวจสอบกระเช้า ณ ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านสะดวกซื้อ ในพื้นที่ โดยดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

นอกจากการซื้อกระเช้าของขวัญ สำหรับมอบในเทศกาลปีใหม่ หากมีการซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร ขอเน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์อาหารดังนี้ ต้องมีฉลากภาษาไทย บรรจุภัณฑ์ไม่บุบหรือเสียสภาพ มีเลขสารบบอาหาร และยังไม่หมดอายุ และเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้รับ อาจมองหาฉลากทางเลือกสุขภาพ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางโภชนาการ ที่ระบุในฉลาก เพื่อบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์นั้น มีการลดหวาน มัน เค็ม สำหรับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเลือกซื้อต่อไป