วันอาทิตย์, 24 มกราคม 2564

(คลิป) กรมอุทยานฯ ร่วมกับอำเภอพร้าว แม่แตง เชียงใหม่ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ระยะทางกว่า 12 กิโลเมตร

Spread the love

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ นำหน่วยงานในพื้นที่อำเภอพร้าว อำเภอแม่แตง และอำเภอใกล้เคียง ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมปลูกป่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นอาหารสัตว์ ระยะทางรวมกว่า 12 กิโลเมตร

14 สิงหาคม 2563 : ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ที่ ศล.7(ห้วยปุย) ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2563 โดยภายในกิจกรรมนี้ ได้ร่วมกับชมรมคนพร้าวรักษ์ป่า สมาคมยางนาและขี้เหล็กสยาม ชมรมผู้ประกอบการแพ ภาคีเครือข่ายอ.แม่แตง และโครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอแม่แตง อำเภอพร้าว อำเภอเชียงดาว รวมกว่า 1200 คน ร่วมกันปลูกป่าเข้าร่วมโครงการ

โดยภายในกิจกรรมได้ทำการปลูกต้นไม้บริเวณริมสองข้างทาง โดยมีพันธุ์ไม้ ได้แก่ ราชพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ มะค่าโมง อินทนินท์น้ำ เสี้ยวดอกขาว จำนวน 5,989 ต้น ซึ่งการปลูกตลอด 2 ข้างจากป้อมพิทักษ์ธรรม ต.โหล่งขอด อ.พร้าว ต่อยาวไปตามเส้นทางสู่อุทยานน้ำตกบัวตอง ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ รวมระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร เพื่อร่วมกันถวายความจงรักภักดี และปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ตลอดจนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันที่มีต่อปวงชนชาวไทย

ต่อมาในช่วงบ่ายได้ร่วมกันทำการกิจกรรมตามโครงการปลูกไม้พื้นถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นแหล่งอาหารสัตว์ป่า ในพื้นที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ได้นำไม้พื้นถิ่นหลากสีที่มีความสวยงามและบางชนิดสามารถเป็นอาหารสัตว์ได้ นำมาปลูก จำนวน 2,100 ต้น ระยะทาง 500 เมตร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสัตว์ป่า ตลอดจนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันที่มีต่อประชาชนชาวไทย

นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เปิดเผยว่า โครงการปลูกไม้พื้นถิ่นนั้นเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวเนื่องจากเป็นการช่วยส่งเสริมบรรยากาศ และสภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในพื้นที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลอีกทางหนึ่ง โดยพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูกเป็นพันธุ์ไม้พื้นถิ่น จำนวน 8 ชนิดได้แก่ ทองกวาว รวงผึ้ง ราชพฤกษ์ ตะแบก เสลา อินทนิลน้ำ งิ้วป่าดอกแดง และเสี้ยวดอกขาว ส่วนพันธุ์ไม้อาหารสัตว์ได้แก่ ต้นขี้เหล็ก มะขามป้อม และหว้า โดยจะทำการปลูกแซมไปกับไม้พื้นถิ่นเดิม บริเวณด้านในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ ซึ่งในอนาคตบริเวณดังกล่าวจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ชมบรรยากาศดอกไม้หลากสีที่สลับกันบานตลอดทั้งปี สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปพักที่เรือนแพ และยังเป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่าซึ่งได้มีกิจกรรมปล่อยสัตว์ป่าในพื้นที่ในปีที่ผ่านมา

“ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ถือเป็นอุทยานแห่งชาติสีเขียวอันดับต้นๆของภาคเหนือ ซึ่งมีระบบจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในแต่ละปีจึงมีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามาพักผ่อนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เนื่องจากมีทิวทัศน์ที่สวยงาม และเป็นแหล่งรวมกิจกรรมทางน้ำ เช่น การพักเรือนแพ พายเรือฯ ดังนั้นการปลูกไม้พื้นถิ่นหลากสีครั้งนี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้กับเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาด้วย