วันอังคาร, 30 พฤษภาคม 2566

กองก๋อยระดมกำลัง ช่วยฟื้นฟูพื้นที่ผลกระทบ หลังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าสูสภาวะปกติ

Social Share

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ที่บริเวณสะพานเข้าบ้านกองก๋อย ต.กองก๋อย อ.สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง ต.กองก๋อย กับ ต.บ่อสลี อ.เสบมย เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย .ปกครองอำเภอสบเมย หรือ เจ้าหน้าที่ อส.อ.สบเมย เจ้าหน้าที่ อปพร.อบต.กองก๋อย ราษฏรจิตอาสาบ้านกองก๋อย ได้ช่วยกันฟื้นฟูสภาพพื้นที่น้ำหลากจากลำห้วยแม่ลิด เออเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนราษฏรริมน้ำ และ เปิดทางน้ำ เนื่องจากมีกิ่งไม้ท่อนไม้ปิดเส้นทางน้ำอยู่ และ จัดรถน้ำ อบต.กองก๋อย เข้าฉีดดินโคลนบริเวณพื้นผิวถนนภายหลังได้เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลาก เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ราษฏรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมลำห้วยต้องช่วยกันขนย้ายสิ่งของจำเป็นเนื่องจากกระแสน้ำพัดมาด้วยความเร็ว สำหรับพื้นที่บ้านกองก๋อย ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในห้วงวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา มีบ้านเรือนราษฏรริมลำห้วยได้รับผลกระทบน้ำเออเข้าท่วม 7 หลังคาเรือน มีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 60 ไร่ เสาไฟล้ม จำนวน 2 ต้น และ ดินสไลด์ปิดทับเส้นทาง 1 จุด