(คลิป) เชียงดาว ปล่อยแถวปราบหมอกควันพิษ ดึงมวลชนเข้าร่วมแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

17 มี.ค. 63 : นายชัชวาลย์ พุทธโธ นายอำเภอเชียงดาว เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวขบวนปราบปรามไฟป่า หมอกควัน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เชียดาว เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ผู้นำชุมชน และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมบริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ในการเปิดกิจกรรมครั้งนี้ เนื่องจากในห้วงที่ผ่านมาเกิดจุดความร้อนสะสม (Hotspot) ในพื้นที่อำเภอเชียงดาวกว่า 100 จุด โดยสาเหตุมาจากการลักลอบเผาป่า โดยทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศปิดป่าในพื้นที่อำเภอเชียงดาว และมีการเปิดปฏิบัติการ Set Zero ขึ้นในห้วงวันที่ 9 – 10 มีนาคม ที่ผ่านมา เพื่อแก้ปัญหาการลักลอบเผาป่าในพื้นที่ พร้อมจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว และเจ้าหน้าที่นอนเฝ้าป่า เพื่อดับไฟ และดูความเคลื่อนไหวของคนที่จะเข้าไปลักลอบเผาป่าในพื้นที่ ซึ่งที่ผลการปฏิบัติในห้วงที่ผ่านมา หลังจากที่ประกาศปิดป่า ก็พบว่าจุดความร้อนสะสมลดลง แต่ปัญหาด้านหมอกควันในพื้นที่ก็ยังคงเป็นปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนอยู่ ในวันนี้จึงได้ปล่อยแถวเพื่อฉีดน้ำลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่จะช่วยกันเฝ้าระวังปัญหาไฟป่า และฉีดพ่นละอองน้ำแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่

นายชัชวาลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในห้วงที่ผ่านมาทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดี ยอมรับว่าทุกคนเหนื่อย แต่ทุกคนก็ต้องพร้อมใจกันต่อสู้ เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน และไฟป่าที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในพื้นที่ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนและจะผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน