วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

อำเภอแม่สะเรียง ส่งมอบความห่วงใย เยี่ยมเยียนและ เป็นกำลังใจให้คนเฝ้ารอ 5 ครอบครัวแรงงานไทย

Social Share

อำเภอแม่สะเรียง ส่งมอบความห่วงใย เยี่ยมเยียนและ เป็นกำลังใจให้คนเฝ้ารอ 5 ครอบครัวแรงงานไทย

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย นายอำเภอแม่สะเรียง (นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง) พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับ พัฒนาชุมชนอำเภอแม่สะเรียง ท้องถิ่นอำเภอแม่สะเรียง สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ริดป่าแก่ ม.1 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่ นำความห่วงใยของ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งถึงครอบครัวแรงงานไทยทุกคน เพื่อเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของ และให้กำลังใจญาติแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานประเทศอิสราเอล ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 5 ราย ดังนี้ ประกอบไปด้วย นายแสงชัย ผาติผดุงธรรม บ้านเลขที่ 24/6 ม.1 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายวันชัย เวคิณหิรัญ บ้านเลขที่ บ้านเลขที่ 39/4 ม.1 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายเอกราช หล้าหลวง บ้านเลขที่ 58/2 ม.1 ต.เเม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่แงสอน นายวีรยุทธ มาดาวงค์ บ้านเลขที่ 24/5 ม.1 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายอนุสรณ์ ชื่อก้องไพร บ้านเลขที่ 13/2 ม.3 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

จาการสอบถามญาติได้มีการติดต่อกับแรงงานไทยในอิสลาเอลอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง 2 ใน 5 แรงงานไทยของ อ.แม่สะเรียง เตรียมตัวเดินทางกลับในเร็วๆ นี้ บางรายประสงค์ทำงานต่อ เนื่องจากพื้นที่พักพิงและทำงานอยู่ห่างไกลจากพื้นที่การสู้รบ โดย ทางนายอำเภอแม่สะเรียง ได้ให้ญาติวิดิโอคอล กับแรงงานไทย และ แจ้งให้ญาติได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร แนวทางให้ความช่วยเหลือ หากมีความประสงค์ที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา

พร้อมกันนี้ทางคณะฯ ได้เดินทาง เยี่ยมและร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ครอบครัว ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ จำนวน 2 ครอบครัว

Cr. สุกัลยา บัวงาม