วันอังคาร, 27 ตุลาคม 2563

เชียงราย ปล่อยชุดออกจัดระเบียบสังคม กวดขันร้านเหล้า แหล่งบันเทิง ป้องกันอาชญากรรม

21 สิงหาคม 2563 : นายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ ป้องกันจังหวัดเชียงราย เป็นประธานปล่อยแถวชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยการจัดระเบียบสังคมในครั้งนี้ ได้สนธิกำลังและบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานกลุ่มความมั่นคงในการจัดระเบียบสังคมของจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ร่วมภารกิจในการปฏิบัติงานในครั้งนี้กว่า 30 นาย

ภารกิจในการร่วมกันออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการมั่วสุมของเด็กและเยาวชน รวมทั้ง แหล่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายและไม่เกิดสวัสดิภาพความปลอดภัยของสาธารณชน

โดยการออกตรวจในครั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ ร้านเยส KARAOKE ร้าน Smile มักม่วน ร้าน UNSEEN ร้านจันทร์เจ้า ร้านหม่าล่าไรเดอร์ สำหรับการลงตรวจในครั้งนี้ พบว่าร้านบางร้านมีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีข้อความเชิญชวน ทั้งนี้ ชุดจัดระเบียบสังคมได้ลงบันทึกประจำวันและส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ดำเนินคดีต่อไป

การจัดระเบียบสังคมของจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้เพื่อเป็นการดูแลสังคมให้เกิดความสงบเรียบร้อย ป้องปรามการก่ออาชญกรรมที่คุกคามประชาชน และยังเป็นการป้องกันปราบปรามยาเสพติด การค้ามนุษย์และสิ่งผิดกฎหมาย โดยได้กำชับทางร้านปฏิบัติตามกฎหมายการจำหน่ายสุรา และห้ามมิให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20ปี เข้าใช้บริการตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดอีกด้วย

Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย