วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ก้าวสู่ยุค 4.0 จับมือ AWN และชิชาง เสริมสัญญาณไวไฟและคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการศึกษา

04 พ.ค. 2018
2080
Social Share

โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ก้าวสู่ยุค 4.0 จับมือ AWN และชิชาง นำเทคโนโลยีที่รวดเร็วและปลอดภัย ด้วย EDS มาช่วยการเรียนและการสื่อสาร

ที่ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ฉลวย พันธ์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ อาจารย์สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ นายภูริต์ รักษ์ศิริวณิช ผู้จัดการฝ่ายงานขายกลุ่มลูกค้าองค์กร-ภาคเหนือตอนบน ผู้แทนบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) นางสาวทิวารัตน์ ภู่เจริญ ผู้บริหาร เอไอเอสไฟเบอร์ ภาคเหนือ และนายธงชัย ลู่ควร กรรมการผู้จัดการ นางสุมาลี ลู่ควร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์

ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) และบริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยการนำเทคโนโลยี และเครือข่ายมาใช้ในด้านการเรียน การสอน และการสื่อสารในสถาบันการศึกษา ให้เกิดรวดเร็ว เสถียร และมุ่งเน้นความปลอดภัย ด้วยการนำระบบ EDS – Enterprise data service มาใช้ และการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยฯ

อาจารย์ฉลวย พันธ์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ กล่าวว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนชั้นนำของภาคเหนือ ได้ดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2522 ปัจจุบันเปิดทำการสอน 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขายานยนต์ สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาก่อสร้าง สาขาสถาปัตยกรรม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาการท่องเที่ยว

ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ มุ่งพัฒนาเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ ให้เป็นผู้เรียนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ทำให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนืออย่างดีเสมอมา นอกจากเรียนรู้ด้านวิชาการแล้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ยังมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ได้ดำเนินการเซ็นสัญญาพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 300 Mbps และเครือข่ายไร้สาย (WIFI) กับทางบริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) เพื่อให้บริการนักศึกษาได้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีคุณภาพ ให้บริการเครือข่ายไร้สาย (WIFI) ครอบคลุมทุกพื้นที่ของวิทยาลัยฯ และจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 138 เครื่อง จาก บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

“นักศึกษาของวิทยาลัยฯ จะได้เรียนคอมพิวเตอร์ทุกสาขาและทุกคน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของนักศึกษาพร้อมรองรับเขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน (AEC) และก้าวสู่ Thailand 4.0 ในปัจจุบันวิทยาลัยฯ มีจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนและการบริหารงานของผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1,305 เครื่อง”

นายภูริต์ รักษ์ศิริวณิช ผู้จัดการฝ่ายงานขายกลุ่มลูกค้าองค์กร-ภาคเหนือตอนบน ผู้แทนบริษัท แอดวานซ์ อินโพร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับสัญญาณไร้สาย (WIFI) ที่นำมาใช้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ นั้นเป็นระบบ EDS – Enterprise data service ซึ่งเป็นระบบที่นำมาใช้กับองค์กรที่มีขนาดใหญ่ เนื่องจากมีความแรง ความเร็วที่เสถียร ที่สำคัญยังปลอดภัยสูงสำหรับในองค์กร

เรื่องมาใหม่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
AIS Fibre พร้อมดูแลคนไทยใช้เน็ตบ้านไร้กังวล คุมเข้ม!!! มาตรฐานความปลอดภัย 100% ของทีมช่างติดตั้ง
AIS จุดพลุ! ฉลอง 15 ปี Serenade จัดหนักของขวัญแทนคำขอบคุณ ดีเดย์ทุกวันที่ 15 ของเดือนต่อเนื่องยาวถึงสิ้นปี
AIS Academy ประกาศเดินหน้าภารกิจ “คิดเผื่อ” กระจายองค์ความรู้สู่ต่างจังหวัด ปั้นคนรุ่นใหม่ นำเทคโนโลยีสร้างอนาคตประเทศไทย
AIS แจ้งเกิดช่อง eSports ช่องแรกและช่องเดียวในไทยบน AIS PLAY และ AIS PLAYBOX ชมฟรี! ตลอด 24 ชม.
กรมพินิจฯ ผนึกเอไอเอส เปิดโครงการญาติเยี่ยมทางไกลออนไลน์ผ่าน AIS Fibre ให้ผู้ปกครองมอบความอบอุ่น และกำลังใจแก่เยาวชนในสถานพินิจ รับวันครอบครัว
เอไอเอส เตรียมพร้อมเครือข่าย พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมาย ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง “สุขสดใสอุ่นใจวันสงกรานต์”