วันพุธ, 25 พฤศจิกายน 2563

(คลิป) เชียงใหม่ ร่วมกับ มช. และสาธารณสุขฯ รับมอบเครื่องช่วยกำจัดเชื้อโควิดจาก EA และ “กลุ่มช่วยกัน”

2 ก.ค. 63 : ที่ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ โรม จินานุกรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ ผศ.ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบและให้การต้อนรับ นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) EA และ“กลุ่มช่วยกัน” ที่ได้มอบเครื่องกำจัดเชื้อโรคขนาดเล็ก (Size S) เครื่องกำจัดเชื้อโรคขนาดกลาง(Size M)และเครื่องอบฆ่าเชื้อโรค (Sterilize cabinet) และแนะนำวิธีการใช้แอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประพล มิลินทจินดา รองประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจและการพาณิชย์ (IBERD) เข้าร่วมพิธี หลังจากนั้นจะส่งมอบเครื่องดังกล่าวให้กับหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขในพื้นที่เชียงใหม่ รวม 24 อำเภอ นำไปใช้ป้องกันเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่

นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) EA และ“กลุ่มช่วยกัน” กล่าวว่า การดำเนินโครงการ เพื่อช่วยเหลือให้ประเทศไทยผ่านพ้น สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 อย่างเป็นระบบ และการใช้แอปพลิเคชั่น “หมอชนะ”ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการเปิดเมืองเฝ้าระวังความเสี่ยงในการรับเชื้อและแพร่เชื้อของบุคคลโดยไม่ต้องกังวลเรื่องของ Data Privacy เป็นเครื่องมือในการติดตามผู้ใช้งานแบบไม่ระบุตัวตนและไม่ล่วงล้ำข้อมูลส่วนตัว มีจุดเด่นในการใช้ระบบ Bluetooth ทำงานร่วมกับ GPS ทำให้สามารถติดตามได้ว่าผู้ใช้งานได้เคยเดินทางไปยังสถานที่ที่มีความเสี่ยง หรือใกล้ชิดผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในระยะรัศมี 5 เมตร จึงทำให้สามารถคัดแยกผู้เสี่ยงติดเชื้อได้ในวงแคบอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วหลายโครงการ ครอบคลุมถึงประชาชนทั่วไป รวมไปถึงหน่วยงานราชการ โรงพยาบาลทั่วประเทศ และ 10 จังหวัดทางภาคเหนือ อาทิ สสจ.ลำปาง, ลำพูน, เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, เชียงราย, พะเยา, น่าน, แพร่ และอุตรดิตถ์ รวมไปถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ล่าสุดที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ ได้ทำการส่งมอบเครื่องฆ่าเชื้อระบบ Air Purifier ขนาดเล็ก-ขนาดกลางและ อุปกรณ์เสริม เพื่อฆ่าเชื้อและป้องกันโควิด 19 ให้กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 393 เครื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,048,700 บาท

แบ่งเป็น เครื่องฆ่าเชื้อ Air Purifier SFA3 จำนวน 126 เครื่อง Home Air Purifier (M) จำนวน 40 เครื่องฆ่าเชื้อ UV Germicidal Air Purifier L จำนวน 12 เครื่อง หน้ากาก Positive Pressure จำนวน 85 เครื่อง เครื่องกำจัดไวรัส แบบ ozone 34 เครื่อง และเครื่องกำจัดไวรัส Sterilizer box จำนวน 33 เครื่อง และ Sterilizercabinet จำนวน 53 เครื่อง และ ยังมอบให้ คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 15 เครื่อง เพื่อกระจายให้ครอบคลุมถึงโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยและทุกหน่วยงานภาครัฐให้ทั่วถึงทั้งจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือดูแลระบบสุขภาพในเบื้องต้นแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลาการทางการแพทย์และประชาชน ตามเจตนารมณ์ของกลุ่มที่ต้องการช่วยคนไทย ช่วยแก้ไขปัญหาของประเทศ ให้ผ่านพ้นวิกฤต โควิด-19