วันจันทร์, 4 มีนาคม 2567

ดีแทคประกาศเปลี่ยน ใบเสร็จรับเงินแบบ e-Receipt เพิ่มความสะดวก รวดเร็วให้ลูกค้า

21 ก.พ. 2019
1299
Social Share

21 กุมภาพันธ์ 2562 – บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค แจ้งเปลี่ยนการส่งใบเสร็จลูกค้าเป็นใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) แทนใบเสร็จกระดาษ เริ่มตั้งแต่วันที่ 21กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการรับใบเสร็จหลังชำระเงิน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็เหมือนมีใบเสร็จอยู่ในมือ เปิดดูได้ทุกที่สะดวกทันใจโดยดีแทคจะจัดส่งใบเสร็จผ่าน SMS เป็นหลักรวมถึงส่งทางอีเมล์

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้จากการรับใบเสร็จแบบ e-receipt คือ
– ได้รับรายละเอียดอย่างครบถ้วน
– สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
– สามารถพิมพ์เพื่อเอาออกมาใช้งานได้จริง
– มีส่วนร่วมในการักษาสภาพแวดล้อม จากการช่วยกันลดปริมาณกระดาษให้น้อยลง

ก่อนหน้านี้ ดีแทคได้เริ่มเปลี่ยนรูปแบบใบแจ้งหนี้ หรือ e-Invoice มาแล้วกว่า 8 ปี ซึ่งการทำ e-Invoice และ e-Receipt ทำให้พบว่าสอดคล้องกับรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้บริการในยุคปัจจุบัน ที่สามารถรับและเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบดิจิทัล และยังช่วยลดประมาณการใช้กระดาษจากลูกค้าของดีแทค

· ดีแทคมีลูกค้ากว่า 1.36 ล้านหมายเลขที่สมัครบริการแจ้งหนี้ผ่านระบบออนไลน์ที่จะได้รับกระดาษจาก e-invoice ที่สามารถประหยัดกระดาษได้ถึง 48,960,000 แผ่น ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ที่เกิดจากกระบวนการผลิตกระดาษได้ 1,227,892 กิโลคาร์บอน (KgCo2e) เท่ากับต้นไม้ 136,432 ต้น**

· ถ้าลูกค้าดีแทคในระบบรายเดือนกว่า 6 ล้านคน ซึ่งจะได้รับใบเสร็จรับเงินเป็น e-Receipt ทั้งหมด หลังจากนี้ จะสามารถประหยัดกระดาษได้ถึง 72,000,000 แผ่น ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตกระดาษได้ 1,805,724 กิโลคาร์บอน เท่ากับต้นไม้ 200,636 ต้น**

**โดยใช้สูตรการคำนวนขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย