วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

วัดพระธาตุดอยสะเก็ด จ่ายค่าไฟเดือนละ 8 หมื่นบาท ร่วมมือ มช.และ ม.แม่โจ้ ใช้โซล่าเซลล์ช่วยลดค่าไฟฟ้า

06 ก.ย. 2020
882
Spread the love

วัดพระธาตุดอยสะเก็ด จ่ายค่าไฟเดือนละ 8 หมื่นบาท ร่วมมือ มช.และ ม.แม่โจ้ ใช้โซล่าเซลล์ช่วยลดค่าไฟฟ้า สร้างวัดต้นแบบ “แสงอาทิตย์เพื่อแสงธรรม” พร้อมเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาถวายแผงโซล่าเติมบุญ

6 กันยายน 2563 : ที่อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่ พระราชโพธิวรคุณ ดร.เมธาจารย์ เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เจ้าอาวาสพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พฤกษ์ อักกะรังสี สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.เสริมสุข บัวเจริญ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกันแถลงข่าว “แสงอาทิตย์เพื่อแสงธรรม” สร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายให้กับวัด เป็นโมเดลให้กับวัดในพื้นที่เชียงใหม่ และทั่วประเทศ

พร้อมเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญใน โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงธรรม เพื่อช่วยผลิตไฟฟ้า ประหยักค่าไฟ ได้พลังงานทดแทนให้กับวัด โดยได้จัดแถลงข่าว โครงการแสงอาทิตย์เพื่อแสงธรรม และแผนการจัดตั้งโครงการศูนย์เรียนรู้และการไฟฟ้าพื้นฐานเพื่อบุคคลที่สนใจด้านพลังงานทดแทน

วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง มีพื้นที่มากกว่า 200 ไร่ และมีอาคารในพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมและโครงการของวัดเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่า 80,000บาทต่อเดือน โดยทางวัดฯได้เลือกแนวทางการประหยัดพลังงานและหาพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยเล็งเห็นว่าพลังงานดังกล่าวเป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แม้จะมีต้นทุนในการติดตั้งที่สูง แต่จะสามารถใช้ระยะเวลา4-5 ปีในการคืนจุดคุ้มทุน เพราะอายุแผงโซล่าเซลล์มีอายุถึง 20 ปี จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่า 300,000บาทต่อปี สำหรับโครงการระยะที่ 1 ที่กำลังจะดำเนินการจำนวน 53 กิโลโวลต์

นอกจากทางวัดฯจะได้ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าแล้ว วัดพระธาตุดอยสะเก็ดจะได้เป็นวัดต้นแบบในการประหยัดพลังงาน รักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับวัดอื่นๆในการหันมาสนใจด้านพลังงานทดแทนนำไปประยุกต์ใช้ภายในวัดต่างๆ จะส่งผลช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าในภาพรวมของวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงธรรม โดยสามารถทำบุญเริ่มต้น ในการจัดสร้างและติดตั้ง หน่วยละ 50 บาท โดยบริจาคได้ที่ บัญชี วพล.โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงธรรม ธนาคารออมสิน สาขา ดอยสะเก็ด เลขที่บัญชี 020-30107-3993

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พฤกษ์ อักกะรังสี สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ในปัจจุบันมีการใช้พลังงานทางเลือกหนึ่งในนั้นคือ พลังานแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เรียกว่า “ระบบโซล่าเซลล์” เป็นพลังงานทดแทนช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าและเป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการสูง แต่มีระยะเวลาถึงจุดคุ้มทุนภายใน 4 -5 ปี อายุการใช้งานโซล่าเซลล์อยู่ที่ 20 ปีขึ้นไป สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าได้มากกว่า 300,000 บาทต่อปี ในเฟสที่ 1 จำนวน 53 กิโลโวลต์

ผศ.เสริมสุข บัวเจริญ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า ทางวิทยาลัยฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะถือว่าเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในทางอ้อม เพราะช่วยให้วัดได้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และนำไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ และเตรียมต่อยอดในการพัฒนาให้วัดแห่งนี้กลายเป็นวัดต้นแบบด้านพลังงาน ลดภาวะโลกร้อน เพื่อส่งผลไปถึงวัดอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงทั่วประเทศ และในภาคประชาชน เอกชน ที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถาม หรือมาศึกษาเรียนรู้การใช้พลังงานสะอาดที่วัดแห่งนี้ได้

เรื่องมาใหม่