วันจันทร์, 4 มีนาคม 2567

ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน พร้อมส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน นำผ้าส่างกายเดินขึ้นดอย ถวายผ้าเป็นพุทธบูชา

Social Share

ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน พร้อมส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน นำผ้าส่างกายเดินขึ้นดอย ถวายผ้าเป็นพุทธบูชา

ช่วงค่ำของคืนวันที่ 26 พ.ย. 66 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวมัลลิกา จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน และโครงการวิจัย ฟื้นวิถีเมิงไต การรื้อฟื้นและจัดการทุนวัฒนธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะศรัทธา ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เดินนำขบวนแห่ผ้าส่างกานห่มพระธาตุดอยกองมู โดยตกแต่งผ้า “พิมพ์ลายคำ” รูปพระพุทธเจ้า 28 องค์ พร้อมด้วยขบวนส่างกาน จากชุมชนต่าง ๆ ขบวนโคมไฟ เพื่อนำไปถวาย เป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลงานประเพณีนมัสการพระธาตุดอยกองมู (ประเพณีลอยกระทงสวรรค์) ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมือง ซึ่งเป็นปูชนียสถานสำคัญ คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำหรับกิจกรรมเดินขึ้นวัดพระธาตุดอยกองมู ปีนี้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน วัดพระธาตุดอยกองมู และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อฟื้นฟูประเพณีส่างกาน ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ของชาวไทใหญ่ขึ้นมาอีกครั้ง ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ พระธาตุดอยกองมู สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งจัดโดย โครงการวิจัย ฟื้นวิถีเมิงไต : การรื้อฟื้นและจัดการทุนวัฒนธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมทั้งร่วมทำบุญบูชาธาตุทั้งสี่ ลอยกระทงสวรรค์ และทำบุญตักบาตรเท่าอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต สืบสานประเพณีอันดีงามของชาวไทใหญ่ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้คงอยู่สืบไป

ประเพณีหลู่ส่างกาน เป็นประเพณีโบราณของชาวไทใหญ่ คือการถวายจีวร ห่มองค์พระพุทธรูปในฤดูหนาว เป็นประเพณีพื้นบ้าน จัดขึ้นระหว่างเดือน ตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ถือว่าเป็นวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และทรงคุณค่าของชาวไทใหญ่ โดยวัตถุประสงค์ เพื่อนำจีวรไปห่มองค์พระประธานในโบสถ์ของวัดต่าง ๆ เพื่อกันหนาวให้กับองค์พระพุทธรูป ที่เป็นที่สักการะของชาวบ้าน ซึ่ง ในปี พ.ศ. 2566 โครงการวิจัย ฟื้นวิถีเมิงไต: การรื้อฟื้นและจัดการทุนวัฒนธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับวัดพระธาตุดอยกองมู โดยพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำโดย นางสาวมัลลิกา จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน จัดทำผ้าจีวรห่มองค์พระธาตุดอยกองมู จำนวน 2 ผืน ด้วยเทคนิคการประทับลายคำ ซึ่งเป็นการประยุกต์ภูมิปัญญาดั้งเดิมในรูปแบบงานสร้างสรรค์ จัดทำเป็นลวดลาย “พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์” (พาราซาวแปดสู่) โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน

หลู่ส่างกานเจ้าพารา หรือส่างกานคำ หรือ ส่างกานเคอ” เป็นประเพณีการถวายผ้าจีวรห่มองค์พระพุทธรูป หรือ องค์พระธาตุ ซึ่งไทใหญ่ ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน โดยนิยมถวายในวันเพ็ญเดือนสิบสอง หรือ “เหลินสิบสองมน”ของทุกปี การประดิษฐ์ผ้าจีวร จะใช้ผ้าสีเหลืองทอง ตกแต่งด้วยเส้นกระดาษ และลวดลายดอกไม้ ในลักษณะตาราง แบบจีวร เรียกว่า “เต๊กต๋าส่างกาน”

Cr. สุกัลยา บัวงาม