วันพฤหัสบดี, 1 ตุลาคม 2563

ขนส่งเชียงใหม่เอาจริง ตรวจควันดำ และอุปกรณ์รถโดยสารสาธารณะ เพิ่มความปลอดภัย ลดปัญหาฝุ่นควัน

ขนส่งเชียงใหม่เอาจริง ตรวจควันดำ และอุปกรณ์รถโดยสารสาธารณะ เพิ่มความปลอดภัย ลดปัญหาฝุ่นควัน

30 พ.ย. 62 : นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเจ้าหน้าที่ขนส่ง ดำเนินการตามโครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และลดปัญหาฝุ่นควัน ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2562 มีรถโดยสารสาธารณะเข้ารับการตรวจ จนถึงวันนี้ รวม 4,640 คัน

พบรถที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐาน 34 คัน รถที่มีข้อบกพร่องอื่นๆ เช่น อุปกรณ์ ส่วนควบ 419 คัน ได้แจ้งให้นำรถไปแก้ไขปรับปรุง และเข้ารับการตรวจสภาพใหม่ภายใน 30 วัน

สำหรับรถที่ผ่านการตรวจตามมาตรฐานจะได้รับสติ๊กเกอร์รับรองมาตรฐานการตรวจสภาพรถเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเพิ่มความปลอดภัย ลดปัญหาฝุ่นควัน สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ หลังจากนี้ก็จะมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถโดยสารสาธารณะ รวมถึงลดปัญหามลพิษในอากาศด้วย

Cr. สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่