วันอังคาร, 19 มกราคม 2564

(คลิป) รัฐมนตรีฯ พม. เปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก “เฮือนอุ่นใจ๋” แห่งแรกของประเทศ ช่วยเหลือแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกให้ปลอดภัย

Spread the love

รัฐมนตรีฯ พม. เปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก “เฮือนอุ่นใจ๋” แห่งแรกของประเทศ ช่วยเหลือแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกให้ปลอดภัย ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศและการทำร้ายเด็ก

15 ส.ค. 63 : นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก DAY CARE NIGHT CARE เฮือนอุ่นใจ๋ ตั้งอยู่ภายในบริเวณบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม โดยมี นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะให้การต้อนรับ สำหรับสถานรับเลี้ยงเด็ก DAY CARE NIGHT CARE เฮือนอุ่นใจ๋ แห่งนี้ ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดตั้งขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรกของประเทศไทย เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า สถานรับเลี้ยงเด็ก DAY CARE NIGHT CARE เฮือนอุ่นใจ๋ ที่เปิดในครั้งนี้ เป็นแห่งแรกของประเทศที่ได้เปิดขึ้น เพื่อช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระ พ่อแม่ ผู้ปกครองเลี้ยงเดี่ยวที่ต้องทำงาน ทั้งภาคกลางวันและกลางคืน ทำให้ประสบปัญหาในการเลี้ยงดูเด็ก เพราะต้องเลี้ยงดูเด็กโดยลำพัง ทำให้ครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอกับการเลี้ยงดูเด็ก ในปี 61 พบว่าจังหวัดเชียงใหม่ มีแม่เลี้ยงเดี่ยวกว่า 6,000 คน

สิ่งที่ตามมาและเคยพบเจอปัญหาคือ ต้องออกไปทำงานแล้วลูกถูกฝากไว้กับเพื่อนบ้าน เกิดเหตุการณ์อันตรายขึ้น หรือจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลแต่ก็ไม่ปลอดภัย ไม่มีเงินจ้างก็ให้เด็กอยู่ในบ้านเพียงลำพัง แม้เด็กจะโตแล้วแต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายสูง บางรายแม่เลี้ยงเดี่ยว เมื่อได้คบกับสามีใหม่ ต้องออกไปทำงานทิ้งลูกอยู่กับบ้าน อาจถูกพ่อเลี้ยงทำร้าย หากเป็นเด็กผู้หญิงก็มีความเสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งเรื่องเหล่านี้ในสังคมก็เคยปรากฎเป็นข่าวมาแล้วหลายครั้ง ดังนั้น สถานรับเลี้ยงเด็ก DAY CARE NIGHT CARE เฮือนอุ่นใจ๋ จึงเป็นสถานที่แห่งแรกที่จะเปิดโอกาสให้ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือครอบครัวที่ต้องออกไปทำงานไม่สามารถดูแลลูกได้อย่างเหมาะสม สามารถนำเด็กมาให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลได้ โดยสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งนี้ มีมาตรฐานความปลอดภัย ตรงตามมาตรฐานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เนื่องจากเด็กในช่วงปฐมวัย ที่มีอายุระหว่าง 0 – 6 ปี นั้น ถือเป็นปีทองของการพัฒนาการทางสมองของเด็ก ร่วมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมวัย จะเป็นรากฐานในการเติบโตไปเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ พร้อมเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

หลังจากนี้ก็จะมีการติดตามข้อมูลของสถานรับเลี้ยงเด็กเพื่อเก็บข้อมูลของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว และครอบครัวที่นำเด็กมาให้ดูแลว่าแต่ละครอบครัวประสบปัญหาอย่างไร เพื่อนำมาปรับปรุงและเป็นต้นแบบ ก่อนจะขยายไปยังเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของประเทศไทย เช่น พัทยา ภูเก็ต ชลบุรี และที่อื่นๆ เพราะสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่ง มักจะมีครอบครัวในกลุ่มนี้อยู่เป็นจำนวนมาก และพบว่าปัจจุบันพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือเด็กวัยรุ่นที่มีลูกก่อนวัยอันควรจะมีมากขึ้น ดังนั้น ทางกระทรวง พม. จึงต้องเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องนี้ และนำปัญหาเหล่าที่พบมาเป็นข้อมูลเพื่อแก้ไขความเป็นอยู่ของประชาชนต่อไปในอนาคต