วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

แม่ฮ่องสอน ยังพบผู้ติดเชื้อโควิดอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดอยู่ระหว่างรักษาอีก 71 ราย

Spread the love

สถานการณ์ปัจจุบัน (ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564) จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้ารับการรักษาในจังหวัด ระลอกเมษายน จำนวน 138 ราย เป็นเพศชาย 76 ราย (55%) เพศหญิง 62 ราย (45%) รักษาหายแล้ว 67 ราย ยังอยู่ระหว่างรักษา 71 ราย รักษาอยู่ที่ รพ.ศรีสังวาลย์ 10 ราย รพแม่สะเรียง 15 ราย รพ.ปาย 12 ราย รพ.แม่ลาน้อย 1 ราย และ รพ.สนาม 33 ราย

ทั้งนี้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังบุคคลที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเข้ามาในพื้นที่ พร้อมตั้งจุดคัดกรอง และการตรวจหาผู้ติดเชื้อในเชิงรุกด้วย เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่