วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

อธิการบดี มช. ออกหนังสือประกาศ พบนักศึกษา มช.ติดเชื้อไวรัสโควิด 1 ราย

20 มี.ค. 63 : ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกหนังสือประกาศใน เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ และผ่านทาง เฟสบุ๊คของมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผู้เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree Program) ตรวจพบเชื้อโควิด-19

ตามที่มีผู้เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree Program) ซึ่งมีการเรียนการสอนออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ของคณะวิทยาศาสตร์ 1 ราย เบื้องต้นตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสัมผัสเชื้อจากบุคคลภายนอก และรอผลยืนยันอีกครั้ง ขณะนี้ผู้เรียนดังกล่าวได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้ว เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผู้เรียนดังกล่าว ได้แยกกักตัวเองไปแล้วตามแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยขอแจ้งนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบว่า ผู้เรียนดังกล่าวไม่ใช่นักศึกษาในภาคเรียนปกติ และมิได้พักอาศัยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่อย่างใด เพียงแต่เข้ามาพบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยใช้เวลาพบปะไม่นาน และภาควิชาที่เกี่ยวข้องได้ปิดทำการพร้อมทำความสะอาดฆ่าเชื้อตามมาตรฐานสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว ไปเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้กักตัวดูอาการเป็นเวลา 14 วันแล้ว

จากการสอบถามไปทางฝ่ายประสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ทราบว่า หลักสูตรดังกล่าว เป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ โดยทางผู้เรียนไม่ใช่นักศึกษาโดยตรง แต่เป็นประชาชน หรือผู้ที่สนใจต้องการเรียนเพื่อต้องการเสริมความรู้ตนเอง เป็นหลักสูตรแบบระยะสั้น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ แต่เนื่องจากนักศึกษาได้เข้ามาที่คณะ และมีอาการป่วย จึงได้ไปรักษากระทั่งได้พบว่าติดเชื้อโควิด-19 ดังกล่าว