วันพฤหัสบดี, 1 ตุลาคม 2563

เชียงใหม่ พบผู้ป่วยโควิดเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 20 ราย ยืนยันควบคุมได้ในวงจำกัด

28 มี.ค. 63 : ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก. ) อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ น.พ.กิตติพันธุ์ ฉลอม นายแพทย์ชำนาญการ สำนักระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวถึงสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

น.พ.กิตติพันธุ์ ฉลอม นายแพทย์ชำนาญการ สำนักระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย ยอดรวมสะสม 20 ราย โดยเดินทางกลับบ้านไปแล้ว 1 ราย พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล จำนวน 19 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ป่วย 1 ราย ที่มีอาการรุนแรงขึ้น 1 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่สูงอายุ และมีโรคประจำตัวเดิมคือ โรคไตวายต้องฟอกไตอยู่แล้ว มีอาการหายใจหอบเหนื่อยและต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ ตอนนี้รักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู โรงพยาบาลนครพิงค์ ตอนนี้อาการผู้ป่วยคงที่ ไข้ลดลงและรู้สึกตัวดี ออกซิเจนดี หากประคับประคองเรื่องการหายใจไปได้และไม่มีภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นเพิ่มเติม ก็คิดว่าอาการน่าจะดีขึ้น

สำหรับผู้ป่วยที่มีการเฝ้าระวังและเก็บตัวอย่างไปทั้งหมด 591 ราย เดินทางกลับบ้านแล้ว 503 ราย และอยู่โรงพยาบาลต่างๆ จำนวน 88 ราย เพื่อรอผลตรวจยืนยัน ส่วนผู้ที่เดินทางจากเขตติดโรคติดต่ออันตรายและพื้นที่ระบาดต่อเนื่องจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวน 744 ราย กักตัวอยู่บ้าน 86 ราย อยู่ในความดูแลของศูนย์ฯ จังหวัด จำนวน 7 ราย ติดตามอาการครบ 14 วันแล้ว จำนวน 633 ราย และอีก 18 รายอยู่ระหว่างการติดตามตัว ซึ่งผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมแล้ว ทั้งหมด 1,484 ราย ซึ่งได้แจ้งให้กับทางสาธารณสุขแต่ละอำเภอเข้าไปดำเนินการ

อยากให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ เฝ้าระวัง 2 จุดเพิ่มเติม สืบเนื่องจากข้อมูลที่ได้มาจากการสอบสวนโรค คือผู้ที่เดินทางไปยังร้านซาวด์อัพ ผับ และร้าน WB ผับ ในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ สองร้านนี้หากท่านเดินทางไประหว่างวันที่ 13 – 18 มีนาคม 2563 ให้ท่านสังเกตอาการ 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านเดินทางไปครั้งสุดท้าย หากท่านมีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ ไม่ว่าจะเป็นไอ เจ็บคอ น้ำมูก หรือหายใจหอบเหนื่อย ขอให้ท่านเดินทางไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน และแจ้งประวัติเสี่ยง ทางโรงพยาบาลก็จะเก็บตัวอย่างแล้วตรวจยืนยันให้ และยืนยันจนถึงตอนนี้ยังยืนยันได้ว่า ในจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีการแพร่ระบาดในชุมชน ก็ยังเป็นในกลุ่มวงจำกัดที่เราติดตามได้

ประเด็นที่สอง ที่อยากจะฝากพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ก็คือ หากท่านป่วย ไม่ว่าจะป่วยด้วยโรคอะไร ขอให้ท่านแยกตัวเองอย่างน้อยเป็นเวลา 7 วัน ไม่ว่าจะเป็นตัวไวรัสโควิด19 หรือไวรัสตัวอื่น เช่นไข้หวัดใหญ่ หรือไวรัสตามฤดูกาล โอกาสแพร่เชื้อก็จะไม่มีหากท่านแยกตัวเองจนกว่าท่านจะหายและท่านก็กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ ถือเป็นมาตรการสำคัญที่ทางสาธารณสุขเคยแจ้งประชาชนมาตลอด ช่วงนี้ต้องถือวิกฤตินี้เป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ มาตรการในการป้องกันคือ หากป่วยต้องหยุด เมื่อไหร่ก็ตามที่สัมผัสกันน้อย โอกาสการแพร่เชื้อโรคก็จะน้อยลง