วันศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2564

หลายอำเภอในเชียงใหม่ตรวจเข้ม หลังเจอ 3 สาวติดโควิดในเชียงใหม่ จี้ยกระดับคัดกรองทุกแห่ง

Spread the love

ตรวจทั่วทุกอำเภอ เพราะพวกเธอนั่นล่ะ…..หลายอำเภอตรวจเข้มต่างด้าว สถานประกอบการ จี้ยกระดับการคัดกรองมาตรการควบคุมโรค พร้อมตั้งด่านสกัดผู้ลักลอบเข้าเมือง ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

3 ธ.ค. 63 : ที่อำเภอฝาง โดยการอำนวยการของ นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง มอบหมายให้ นายโอภาพล บัวศรี ปลัดอาวุโส นำฝ่ายปกครอง สมาชิก อส. อ.ฝาง บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร กองร้อยทหารม้าที่ 4 บก.ควบคุมที่ 2 ฉก.ม.5, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ฝาง, เจ้าหน้าที่ ตชด. ที่ 334, เจ้าหน้าที่ ตม.ชม. (จุดตรวจฝาง), เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอฝาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตั้งด่านจุดตรวจ/จุดสกัด บุคคลต่างด้าวลักลอบเข้าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยผิดกฎหมาย และลาดตระเวนเพื่อป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากบุคคลต่างด้าวลักลอบเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณด่านจุดตรวจ จุดสกัด บ้านโป่งถืบ ม.12 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบคัดกรองบุคคลต่างด้าวที่ผ่านจุดตรวจเข้า-ออก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

พร้อมกันนี้ ฝ่ายปกครองตำบลเวียง ร่วมกับ เทศบาลตำบลเวียงฝาง ออกตรวจ กวดขัน ตลาดนัดวันพุธ ต.เวียง เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า และประชาชน ในการป้องกันโรคเป็นอย่างดี

ด้านอำเภอไชยปราการ นายอุทัย สอนจีน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการเเทนนายอำเภอไชยปราการ
มอบหมายให้ นายธนวิชญ์ ดิสถาพร ปลัดอำเภอ พร้อมด้วย สมาชิก อส. ร้อย อส.อ.ไชยปราการ 22 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอไชยปราการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ไชยปราการ เเละเจ้าหน้าที่ทหาร บก.ควบคุมที่ 2 ฉก.ม.5 ลงพื้นที่ตรวจ กำกับ ติดตาม และประเมินผลสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในพื้นที่อำเภอไชยปราการ จำนวน 10 ร้าน ได้แก่ ร้านซะป๊ะย่าง ร้านวัวหันปงตำ ร้านชิล ชิล ร้านบ้านเพลงคาราโอเกะ ร้านเเสงจันทร์ ร้านระเบียงนา ร้านเเอ่นเเอ้นคาราโอเกะ ร้าน Midnight ร้านมีลาบคาเฟ่ และร้านพรศิริคาราโอเกะ โดยกำชับให้สถานประกอบการทุกแห่งดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้อำเภอไชยปราการได้มอบหมายให้ นายกิติพงษ์ ศุภอภิรดีเพชร ผู้ใหญ่บ้าน บ้านถ้ำง๊อบ ม.6 ต.หนองบัว พร้อมด้วยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหาร บก.ควบคุมที่ 2 ฉก.ม.5 (ฐานปฏิบัติการบ้านสินชัย) ลาดตะเวน และตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด บุคคลต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่ 4 หย่อมบ้าน ม. 6 (บ้านถ้ำง๊อบ) ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด ทั้งนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ช่วยกันเฝ้าระวัง สอดส่อง หากพบบุคคลต้องสงสัยว่าเป็นแรงงานต่างด้าวหรือผู้ที่ลักลอบเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย ให้รีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทันที

อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในฐานะ ผอ.ศปก.อ.เมืองเชียงใหม่ พร้อม ปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ กำนันตำบลฟ้าฮ่าม สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ 2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง และ ศปก.ต.ฟ้าฮ่าม บูรณาการร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายทอง พันทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สุ่มตรวจ กำกับ ติดตาม และประเมินผลห้างสรรพสินค้า สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 3 แห่ง ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า Central Festival Chiangmai ร้าน Good bar และร้านทองดี คาเฟ่

ผลการตรวจพบว่า ผู้ประกอบการทั้งห้างสรรพสินค้า สถานบริการทุกแห่ง ให้ความร่วมมือตามมาตรการป้องกันโรคระบาดเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ศปก.อ.เมืองเชียงใหม่ ได้กำชับให้ทุกแห่งยกระดับและเข้มงวนในการป้องกันโรคตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

เรื่องมาใหม่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่ ปลดล็อคให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มเปิดได้ไม่กำหนดเวลาขาย สั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั่งกินได้ไม่เกิน 4 ทุ่ม
โควิดทำพิษ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีเที่ยวบินในเดือน มกราคม 2564 ลดลงกว่าร้อยละ 85
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ แจ้งปิดการเรียนการสอน 18 – 22 ม.ค. ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด
(คลิป) เชียงใหม่ติดโควิด-19​ เพิ่มอีก​ 2 ราย​ พร้อมสั่งขยายเวลา​ปิดสถานบริการ​ ผับ​ บาร์​ คาราโอเกะ​ ไปถึง​ 31​ ม.ค.​ 64
(คลิป) เชียงใหม่ ติดโควิดเพิ่ม 3 ราย ยืนยันไม่มีเด็ก 2 ขวบติดโควิดตามข่าวลือ เกี่ยวพันกับร้านริเวอร์ไซต์
ทต.แม่สะเรียง สร้างความมั่นใจ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด ล้างตลาด สร้างความมั่นใจให้ประชาชน