วันพฤหัสบดี, 1 ตุลาคม 2563

รพ.สต.บ้านอรุโณทัย เชียงดาว ยืนยันไม่มีผู้ป่วยไวรัสโควิดในพื้นที่ อย่าหลงเชื่อข่าวลือที่เป็นเท็จ

จากกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ โดยมีข้อความว่า “ข่าวด่วน.!ภายในหมู่เปื่อน จากตางเจียงดาว แจ้งมา หื้อบอกต่อว่า..เมื่อเจ้ามีข่าวจากเปื้อนว่า..วันนี้ประมาณตี่ 5 มีคนตายจากโรคโคหวิด-19 ตี้บ้านอรุโณทัย อ.เจียงดาว ละ1คน และมีแห่มครอบครัวคนตาย 8 คนติดกั๋นหมด หมู่เขาหนีมาจากจีน เข้ามาตางพม่าตี้กิ่วผาวอก แล้วเข้ามาอยู่บ้านอรุโณทัย คิดว่าช่วง 4-5 วันนี้ครอบครัวหมู่เขาไปคลุกคลีกับไผพ้องบ่าฮู้ แล้วหมู่เขาเอาผักเอาคัวรุกจากดอย เอามาขายแถวกาดนัดแถวกาดเมืองใหม่ ก็บ่ฮู้แพร่กระจ๋ายออกไปตังใดพ่องละ บ่าเดี่ยวนี้ตางป้อหลวงเปิ้นกำลังจะแจ้งตางอำเภอเจ้านี้ละ น่าจะปิดหมู่บ้านไปตวย ถ้าไผมีธุระเหตุด่วนอะหยังตังปุ้นก็บ่าดีเข้าไป มันเป็นเขตสีแดงละ รัฐบาลเขาบ่าใจ้ฮู้เรื่อง บ่าเดี่ยวเจียงใหม่เฮาติดกั๋นหลายคนละ มันบ่ออกอาการเตื้อ บ่าดายน่ากั๋วถ้าบ่มีธุระจำเป็นอะหยังตึงบ่าออกไปไหนในตี้ชุมชน กาดนัด บ่ฮู้ไผติดมาพ่อง ระยะใกล้กั๋น 2-3 เมตร เตียวผ่านกั๋น ตึงบ่ฮู้ เปื้อนๆ ระวังไว้เน้อ.!!”

ต่อมาทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอรุโณทัย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้อออกข่าวประชาสัมพันธ์ ยืนยันไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อเสียชีวิต ไม่มีผู้มีความเสี่ยงหรือต้องกักตัวในพื้นที่ ขออย่าเชื่อตามข่าวลือที่เป็นเท็จ

การกระทำการเผยแพร่ข้อมูลทางโซเชียลที่ไม่เป็นความจริง อาจเป็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 มาตรา 14 ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ (2) การนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน

Cr. รพ.สต.บ้านอรุโรทัย