วันพฤหัสบดี, 1 ตุลาคม 2563

กท.มหาดไทย ออกมาชี้แจงแล้ว สื่อสังคมออนไลน์นำเสนอข่าวคาดเคลื่อนไม่มีเคอร์ฟิว 24 ชม.

6 เม.ย. 63 : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ ได้เผยแพร่เอกสารของกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์นำเสนอข่าวการเตรียมความพร้อมดูแลประชาชนคลาดเคลื่อน

ตามที่ได้มีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) แชร์ภาพข่าวการเตรียมเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมง โดยปรากฏภาพหนังสือสั่งการโทรสารในราชการของกระทรวงมหาดไทย นั้น

กระทรวงมหาดไทย ขอเรียนว่า ข้อมูลดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนและไม่เป็นความจริง โดยภาพดังกล่าว เป็นหนังสือสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมการเพื่อให้มีความพร้อมในการดูแลประชาชน ในกรณีหากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ประกาศยกระดับปฏิบัติการ “มิใช่เป็นการเตรียมเคอร์ฟิว 24 ชม. ตามที่ปรากฏในสื่อดังกล่าว” แต่อย่างใด