วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

(คลิป) เชียงใหม่ พบจุดแตกหักยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด19 อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

5 เม.ย. 63 : นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางระบบติดตามเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุม โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมี นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ หัวหน้าแขวงกาวิละ แขวงศรีวิชัย แขวงนครพิงค์ และแขวงเม็งราย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ที่ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลนครเชียงใหม่

โดยการประชุมครั้งนี้ เพื่อจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีรายงานว่าพบผู้ป่วยติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดมากขึ้น โดยเฉพาะเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่ามีรายชื่อของผู้เข้าเกณฑ์และเฝ้าระวังเกี่ยวกับโรคติดเชื้อมากกว่าอำเภออื่น และยังมีสนามบิน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ก็อยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่ด้วย การประชุมในครั้งนี้ก็เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้แบ่งคณะทำงานออกเป็น 3 ส่วน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ ทั้งด้านการเฝ้าระวังและตอบโต้สถานการณ์การแพร่เชื้อ การประชาสัมพันธ์ และการดำเนินการกับขยะเพื่อจัดการกับสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดกรแพร่ระบาด ขณะเดียวกันได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยไปแล้วกว่า 200,000 ชิ้น หน้ากากอนามัยแบบผ้า 60,000 ชิ้น ให้กับประชาชนและบุคลากรของเทศบาลนครเชียงใหม่ นอกจากนี้ก็ได้มีการสั่งปิดตลาด และแหล่งต่างๆ หลายแห่ง ทั้งสวนสาธารณะ ตลาดสด และสถานที่ที่จะมีประชาชนเข้าไปรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อ รวมถึงมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามพื้นที่ต่างๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องด้วย

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่ขณะนี้ก็มีแหล่งที่แพร่กระจายมาจากผู้ที่เข้าไปเที่ยวสถานบันเทิงเป็นกลุ่มแรกที่พบว่ามีการติดเชื้อจำนวนมาก ขณะนี้แม้ว่าจะมีการปิดสถานบันเทิง สถานที่คล้ายสถานบันเทิง ร้านนวดสปา และอีกหลายแห่งก็ตาม แต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งที่ออกไปรับงานเอง โดยเฉพาะผู้ป่วยรายล่าสุดที่เป็นเด็กเอนเตอร์เทน จะเห็นว่า ได้เข้าไปเที่ยวสถานบันเทิงที่เป็นแหล่งแพร่ระบาด หลังจากนั้น ก็ได้ไปเป็นเด็กเอนเตอร์เทน ให้กับคนกลุ่มหนึ่งที่ไปเช่าห้องพักแล้วเปิดสังสรรกัน ซึ่งจุดนี้ก็อยากฝากเตือนกลุ่มโรงแรม รีสอร์ท หอพักต่างๆ หากพบพฤติกรรมในลักษณะนี้ก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบด้วย เพราะถือว่าการจัดให้มั่วสุมนั้นก็เป็นความผิด และผู้ที่อนุญาตก็อาจจะมีความผิดด้วยเหมือนกัน

นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เห็นว่าจุดแตกหักการยับยั้งโรคระบาดไวรัสโควิด 19 ของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เนื่องจากในเขตพื้นที่มีทั้งชุมชนหลายแห่ง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ หากมีการคุมอยู่เชียงใหม่ก็รอด ซึ่งในสำหรับปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 63 มีผู้ป่วยติดเชื้อจำนวน 37 ราย โดยแยกเป็นระดับอำเภอพบว่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีสูงถึง 21 ราย รองลงมาเป็นอำเภอสสันทราย 4 ราย อำเภอหางดง 4 ราย อำเภอสันกำแพง 2 ราย อำเภอแม่ริม 2 ราย อำเภอสันป่าตอง 1 ราย และเป็นชาวต่างประเทศ 1 รายที่ป่วยขณะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อรักษาหายก็ได้เดินทางกลับประเทศไปแล้ว และผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค ทั้งหมด 687 ราย กลับบ้านแล้ว 635 ราย อยู่โรงพยาบาล 52 ราย ผู้เดินทางจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 7,145 ราย กักตัวอยู่ที่บ้าน 6,713 ราย ติดตามครบ 14 วัน จำนวน 432 ราย ผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคติดต่ออันตรายและพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง จำนวน 1,072 ราย กักตัวอยู่ที่บ้าน 235 คน กักตัวอยู่ศูนย์ฯ ดูแลของจังหวัด 6 คน ติดตามดูอาการครบ 14 วัน 806 คน และอยู่ระหว่างการติดตามตัว 25 คน