วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

ประกาศพื้นที่ควบคุมการเข้า – ออก อีก 1 หย่อมบ้านในอำเภอเชียงดาว หลังพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน

Spread the love

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศพื้นที่ควบคุมการเข้า – ออก อีก 1 หย่อมบ้านในอำเภอเชียงดาว หลังพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนพร้อมขอความร่วมมืองดการเดินทางออกนอกหมู่บ้านและห้ามทำกิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

วันนี้ (28 ก.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้รายงานว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอเชียงดาวแล้ว จำนวน 22 ราย และจากการสอบสวนโรคพบว่ามีการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในบ้านแม่จา หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งข้าวพวง และมีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปสู่การแพร่ระบาดในวงกว้าง คณะกรรมการโรคติดต่องจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 20) เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า – ออก กำหนดให้หมู่บ้านทั้งสองแห่งเป็นพื้นที่ควบคุมการเข้า – ออก เป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือให้ผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงต้องกักตนเอง หรือ Home Quarantine อย่างเคร่งครัด เป็นเวลา 14 วัน และขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค ด้านประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ขอความร่วมมืองดการเดินทางออกนอกหมู่บ้าน และงดทำกิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็นเช่นเดียวกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเชียงดาว ดำเนินการจัดระเบียบ ระบบ และควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า – ออกหมู่บ้านดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่

Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่