วันอังคาร, 29 กันยายน 2563

รถเมล์เชียงใหม่ ปิดวิ่งหลายสาย ทั้งสายเหนือ สายใต้ และมุ่งหน้าไปจังหวัดอื่น

1 เม.ย. 63 : สถานการณ์โควิด-19 ทำพิษ รถโดยสารหลายสายหยุดให้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในห้วงระยะนี้ โดยจะหยุดวิ่งในห้วงระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2563

สายแรก กรีนบัส ออกมาประกาศหยุดการให้บริการชั่วคราว ดังนั้น ผู้ที่จะเดินทางด้วยรถสายกรีนบัส ไม่ว่าจะเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ ไปยังจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ก็จะหยุดให้บริการ

สายที่สอง เป็นรถในเครือบริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ ช่วยชาติ” เพื่อผ่านวิกฤตไวรัส COVID-19 โดยระงับรถตู้และรถบัสที่จะวิ่งในสายเชียงใหม่ – ฝาง – ท่าตอน

สายที่สาม เป็นสายใต้ ของบริษัท นครพิงค์เดินรถ จำกัด ซึ่งจะหยุดให้บริการชั่วคราวในสายเชียงใหม่ – จอมทอง – ฮอด – ดอยเต่า