วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

ทม.แม่เหียะ ตรวจโควิดเชิงรุกสถานประกอบการขนาดใหญ่ ป้องกันการแพร่ระบาดสู่ชุมชน

Spread the love


วันนี้ (17 ก.ย.64) เทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับบริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการตรวจโควิด-19 เชิงรุกให้แก่พนักงานในบริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ หมู่บ้านซีรีนเลคเชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวน 160 คน ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK โดยทางบริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เป็นผู้จัดซื้อชุดตรวจ ATK ให้แก่พนักงาน และเทศบาลเมืองแม่เหียะเข้าร่วมสนับสนุนทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจเชิงรุกครั้งนี้ เพื่อให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 โดยมีนายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ และนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เข้าให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการทำงาน และผู้ตรวจหาเชื้อโควิด-19


นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า การตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในครั้งนี้ เป็นการควบคุมและป้องกันเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลแม่เหียะ เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเข้าสู่ชุมชน โดยเทศบาลเมืองแม่เหียะได้สนับสนุนทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งอุปกรณ์และการบริหารจัดการในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่