วันพฤหัสบดี, 1 ตุลาคม 2563

(คลิป) ผู้ป่วยโคโรนาไวรัสรายแรกเชียงใหม่ โรงพยาบาลตั้งจุดคัดกรองทุกอาคาร ปิดทางเข้าบางจุดเพื่อให้ง่ายต่อการคัดกรองผู้เข้าไปใช้บริการ

จากกรณีเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 31 ม.ค. 63 ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้ออกประกาศชี้แจงถึงการพบผู้ป่วยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มารักษาตัว และแจ้งว่าอยู่ในห้องรักษาความดันลบ และอาการไข้ลดลงแล้ว ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น

1 ก.พ. 63 : ที่บริเวณตั้งแต่ทางเข้าโรงพยาบาล จนถึงประตูทางเข้าอาคารในแต่ละแห่ง จะมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง โดยจะคัดกรองประชาชนที่มารักษาและมาติดต่อเรื่องต่างๆ ที่โรงพยาบาลทุกคน ไม่เว้นแม้แต่เจ้าหน้าที่ก็จะต้องถูกคัดกรอง การพ่นเจลล้างมือ และผ่านเครื่องเทอโมสแกน ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนที่จะเข้าไปในตัวอาคาร โดยผู้ที่เดินทางมาส่วนใหญ่ ก็จะสวมใส่หน้ากากอนามัยกันทุกคน โดยกลุ่มประชาชนที่มาก็ไม่มีอาการตื่นตระหนกแต่อย่างใด และยังคงเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันเรื่องผู้ป่วยที่เข้ามาทำการรักษาขณะนี้อาการดีขึ้นตามลำดับ ขอให้ประชาชนชาวเชียงใหม่สบายใจได้ และการเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาล หรือมาติดต่อเรื่องต่างๆ ทางเจ้าหน้าที่ก็มีจุดคัดกรอง เพื่อสร้างความมั่นให้กับประชาชน รวมถึงการดูแลบุคลากรของโรงพยาบาลเป็นอย่างดี มีการล้างมือด้วยเจล การตรวจวัดอุณหภูมิจากเครื่องเทอโมสแกน ซึ่งก็สร้างความมั่นใจได้ และขอเน้นย้ำว่า “สวมใส่หน้ากากอนามัยเสมอ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ ป้องกันไวรัสได้” พร้อมกันนี้ก็ได้มีการติดตั้งป้ายให้ความรู้ไว้บริเวณประตูทางเข้า และตามจุดต่างๆ เพื่อให้ประชาชนนั้นได้เข้าใจถึงไวรัสโคโรนาและวิธีการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการสับสนและเกิดการตื่นตระหนก

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและผู้ป่วยทั่วไป โดยดำเนินการตามขั้นตอน ทั้งหมด 8 ข้อ คือ 1. อาคารบุญสมมาติน ได้กำหนดทาง (เข้า – ออก) ไว้จำนวน 1 ช่องทาง ด้านอาคารสถาบันวิจัยฯ (ห้องตรวจฉุกเฉินเก่า), ด้านหลังอาคารห้องน้ำเกลือเป็นทางผ่านเฉพาะบุคลากร (ต้อง SCAN ID), ด้านหลังคลังยาและ OPD 2 ให้เป็นเส้นทางเฉพาะขนย้ายขยะเท่านั้น และประตูทางเข้าออกอื่นๆ อาคารนี้จะปิด

2. อาคารสุจิณโณ ได้กำหนดทาง (เข้า – ออก) ไว้จำนวน 2 ช่องทาง คือ ด้านประตูห้องหลวงปู่แหวน และประตูชั้น 2 ประตูทางออกด้านทางเชื่อม Sky walk, 3. อาคารเฉลิมพระบารมี ได้กำหนดทาง (เข้าา – ออก) ไว้จำนวน 2 ช่องทาง ด้านอาคารเทคนิคการแพทย์ (หน้าห้องเจาะเลือดเบอร์ 11) และ หน้าห้องตรวจฉุกเฉิน, 4. อาคารศรีพัฒน์ ได้กำหนดทาง (เข้า -ออก) ไว้จำนวน 2 ช่องทาง คือ ด้านหน้า (หลวงพ่อทันใจ) และ ด้านหลัง (ด้านคณะเทคนิคการแพทย์), 5. Excellence center ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ GMC โรงพยาบาลฯ จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆ พร้อมเครื่อง Thermo scan และให้บริการ แอลกอฮฮล์เจล พร้อมหน้ากากอนามัย

6. ขอความร่วมมือทุกท่านที่มีไข้ ปวดศีรษะ น้ำมูก เจ็บคอ ไอ เสมหะ หรือมีประวัติการเดินทางกลับจากต่างประเทศและสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายในระยะเวลา 14 วัน กรุณาติดต่อที่จุดคัดกรองเชื้อโรคติดต่อ โดยพยาบาลคัดกรอง และจัดลำดับในการบริการคัดกรองในการให้บริการ, 7. ขอความร่วมมือญาติในการมาเยี่ยมหรือมาส่งผู้ป่วยเท่าที่จำเป็น เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล และ 8. ขอความร่วมมือบุคลากรทุกๆ ท่าน กรุณาติดบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ภายในเขตโรงพยาบาลฯ