แม่ฮ่องสอน เตรียมจัดการแข่งขันการคั่วกาแฟแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

Social Share

แม่ฮ่องสอน เตรียมจัดการแข่งขันการคั่วกาแฟแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

ที่ห้องประชุมร้านอาหารบ้านทรงไทย อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการแถลงข่าวจัดกิจกรรมการคั่วกาแฟแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยความร่วมมือของสมาคมการค้ากาแฟแม่ฮ่องสอนภาคเหนือไทย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่อสอน และสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างและสร้างการรับรู้ อัตลักษณ์กาแฟแม่ฮ่องสอนให้รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับประเทศ และต่างประเทศ ส่งเสริมและพัฒนากาแฟแม่ฮ่องสอนให้มีคุณภาพดีสู่ระดับประเทศ เพิ่มการบริโภค และสร้างมูลค่าให้กับกาแฟที่ปลูกในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการเพาะปลูก พัฒนาคุณภาพกาแฟและวงการกาแฟในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีความยั่งยืนแก่เกษตรกร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการกาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสื่อมวลชน ร่วมพิธีแถลงข่าว โดยมี นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้แทนเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายกสมาคมการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่มีสภาพพื้นที่เป็นป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีภูมิอากาศ ที่เหมาะสม มีศักยภาพในการปลูกกาแฟเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีความสูงจากระดับน้ำทะเลที่เหมาะสม จึงเหมาะแก่การปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวจะมีความซับซ้อนของกลิ่นรสที่มากกว่า เช่น มีกลิ่นหอมคล้ายดอกไม้ หรือมีรสชาติคล้ายผลไม้ เป็นต้น ดังนั้น กาแฟแม่ฮ่องสอนจึงมีรสชาติ และกลิ่นที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นต่างจากจังหวัดอื่น

 

นายถนัด วันมณี นายกสมาคมการค้ากาแฟแม่ฮ่องสอน ภาคเหนือไทย ได้กล่าวว่า เล็งเห็นความสำคัญ ที่กาแฟสามารถสร้างการพัฒนากระบวนการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม และขยายโอกาสทางการตลาดได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งพัฒนาคุณภาพกาแฟให้ได้มาตรฐาน จึงได้จัดการแข่งขันการคั่วกาแฟแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากาแฟแม่ฮ่องสอน สร้างการรับรู้แก่บุคคลแก่ทั่วไปให้รู้จักกาแฟแม่ฮ่องสอนมากขึ้น สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่เกษตรกร ให้มีความเป็นอยู่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

 

 

นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ จะทำให้ประชาชนทั่วไป ผู้บริโภค โรงคั่วกาแฟ และร้านกาแฟ ได้รู้จักกาแฟคุณภาพสูงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งสมาคมการค้ากาแฟแม่ฮ่องสอนภาคเหนือไทย นักคั่วกาแฟไทยได้มีเวทีการพัฒนาฝีมือการคั่วกาแฟมากขึ้น สร้างมิตรภาพในวงการคั่วกาแฟเป็นจุดประสงค์หลัก และผลการแข่งขันเป็นเพียงเรื่องรองเท่านั้น ประชาสัมพันธ์ให้รู้จักจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นแหล่งปลูกกาแฟชั้นนำของประเทศอีกจังหวัดหนึ่ง รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนกาแฟในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ของดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน

การประกวดแข่งขันคั่วกาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 โดยมีเป้าหมายผู้เข้าแข่งขันคั่วกาแฟแม่ฮ่องสอน จำนวน 60 ท่าน ชิงถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดจากผู้บริหารจังหวัดแม่ฮ่องสอนประกอบด้วย รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 5 หมื่นบาท ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 1 หมื่นบาท จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และรางวัลที่ 3 เงินรางวัล 5 พันบาท จากพัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจะมีการประกาศผลผู้ชนะการประกวดแข่งขันคั่วกาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมมอบรางวัล และใบประกาศสำหรับผู้เข้าการแข่งขันในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่สมาคมการค้ากาแฟแม่ฮ่องสอนภาคเหนือไทย นายถนัด วันมณี หมายเลขโทรศัพท์ 081-7641078