วันจันทร์, 5 ธันวาคม 2565

มช. เชิญร่วมกิจกรรมวันโยคะสากล ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน QR-Code 500 ท่านแรก รับของที่ระลึกฟรี

Social Share

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันโยคะสากล วันที่ 17 มิถุนายน 2561  ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงทะเบียนออนไลน์ 500 ท่านแรก รับของที่ระลึกฟรี

อาจารย์ ดร. รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์อินเดียศึกษา ร่วมกับสถานกงสุลอินเดีย จังหวัดเชียงใหม่ จะได้จัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ เนื่องในวันโยคะสากล ครั้งที่ 4 หรือ The 4th International Yoga Day – IYD ขึ้น ในวันที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 07.00 – 09.30 น. ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอินเดียและประชาสัมพันธ์ศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

ภายในงานจะมีผู้เชี่ยวชาญการสอนโยคะจากสถาบันชั้นนำ อาทิ Master Jagat จากสถาบันสอนโยคะ Spirit Yoga Studio มาเป็นวิทยากรสอนการเล่นโยคะเบื้องต้นอย่างถูกวิธี โดยผู้ที่ไม่เคยเล่นโยคะมาก่อนสามารถเล่นตามได้ การเล่นโยคะมีประโยชน์สำหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ในการยืดเส้นยืดสาย ผ่อนคลายจากการทำงาน และสามารถเล่นได้ทุกวัน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันโยคะสากล โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์ 500 ท่านแรก จะได้รับอีเมล์ตอบรับเป็นหลักฐาน เพื่อนำมารับเสื้อที่ระลึกงานวันโยคะสากล จากสถานทูตอินเดีย สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่