อาจารย์คณะการสื่อสารมวลชน รับรางวัล Best Presentation Award

Social Share

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิชา ตรีโรจนานนท์ อาจารย์คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Best Presentation Award ในการนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Magic Dolls: Anatomically Detailed Dolls for Forensic Investigation of Crimes Against Children ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th ASIAENGAGE REGIONAL CONFERENCE 2018   ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่