วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สืบสานประเพณีวัฒนธรรม พิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2565

Social Share

เมื่อวันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2565 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษา ร่วมพิธีฯ ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่