วันพฤหัสบดี, 1 ตุลาคม 2563

นักศึกษา มช. ดีใจ อธิการบดีเปิดแถลงลดค่าเทอมให้นักศึกษา 4,500 บาททุกคน แบ่งเบาภาระช่วงวิกฤกติโควิด

นักศึกษา มช. ดีใจ อธิการบดีเปิดแถลงลดค่าเทอมให้นักศึกษา 4,500 บาท เพื่อแก้ปัญหาช่วงวิกฤตโควิดแพร่ระบาด กระทบครอบครัวนักศึกษา ด้านนักศึกษาและตัวแทน นศ.พอใจกับการลดค่าเทอมในครั้งนี้

29 เม.ย. 63 : ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณาจารย์ และประธานสภานักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา ได้เปิดแถลงข่าวการลดค่าธรรมเนียมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า จากกรณีที่ทางมหาวิทยาลัย ได้ออกแถลงการณ์เรื่องออกมาเรื่องลดค่าธรรมเนียมนักศึกษา 10 เปอร์เซ็นต์ แต่ต่อมาได้มีนักศึกษาออกมาเรียกร้องให้ลด 30 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบด้านความเป็นอยู่ สถานะการเงินของครอบครัวนักศึกษา เมื่อมีการพูดประชุมในระดับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งประธานสภานักศึกษา องค์กรนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาแล้ว จึงได้เปิดแถลงข่าวในวันนี้

 

จากการสำรวจข้อมูลพบว่า นักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 34,616 คน มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ภาคเหนือ 73.56 เปอร์เซ็นต์ ภาคกลาง 16.39 เปอร์เซ็นต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.19 เปอร์เซ็นต์ ภาคใต้ 3.64 เปอร์เซ็นต์ ภาคตะวันออก 1.49 เปอร์เซ็นต์ และภาคตะวันตก 0.73 เปอร์เซ็นต์ สำหรับจำนวนนักศึกษาแยกตามอาชีพผู้ปกครอง พบว่า ธุรกิจและค้าขาย สูงถึง 35.65 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาเป็นข้าราชการและพนักงานของรัฐ จำนวน 33.81 เปอร์เซ็นต์ เกษตรกรรมและประมง 9.58 เปอร์เซ็นต์ ลูกจ้างและพนักงานเอกชน 7.04 เปอร์เซ็นต์ และยังพบว่าเป็นผู้ไม่มีเงินเดือนหรือไม่ระบุ อื่นๆ จำนวน 13.92 เปอร์เซ็นต์ และจำนวนนักศึกษาแยกตามกลุ่มรายได้ของผู้ปกครอง พบว่า มีรายได้ 150,000 – 300,000 บาทต่อปี 43.86 เปอร์เซ็นต์ ต่ำกว่า 150,000 บาทต่อปี 28.33 เปอร์เซ็นต์ และมากกว่า 300,000 บาทต่อปี 27.81 เปอร์เซ็นต์

ที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยได้รับทุน กยศ. กรอ. และทุนขาดแคลนปี 62 โดยพบว่าต้องใช้งบประมาณกว่า 84.6 ล้านบาท โดยทุน กยศ. และ กรอ. จำนวน 5,224 ทุน และทุนขาดแคลน จำนวน 5,263 ทุน

การลดค่าธรรมเนียมนักศึกษาในครั้งนี้ แม้ว่าทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นว่า เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักศึกษาและผู้ปกครองได้ ซึ่งจะไม่กระทบต่อทางคณะ ที่นักศึกษาเข้าเรียน โดยทางคณะจะยังคงได้รับเงินเท่าเดิม ส่วนเงินที่หายไปนั้นทางมหาวิทยาลัย จะเป็นผู้จัดหางบประมาณมาเสริมเอง เนื่องจากหากลดค่าธรรมเนียมของทางคณะลงไป จะส่งผลกระทบต่อการเรียน การสอนของนักศึกษาได้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยไม่ยอมที่จะให้เกิดขึ้น จึงจะหางบประมาณมาเสริมให้เอง ซึ่งนโยบายการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา จะลดให้เท่าเทียมกันทั้งหมด โดยนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนฤดูร้อน จะลดให้ 2,250 บาทท ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 จะลดให้ 4,500 บาทต่อภาคการศึกษา หรือคิดเป็น 9,000 บาททต่อปีการศึกษา ส่วนกรณีค่าธรรมเนียมการศึกษา มากกว่า 45,000 บาทต่อภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนฤดูร้อน และปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ให้ลดร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา ส่วนกรณีที่นักศึกษาพักอาศัยที่หอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ก็จะลดร้อยละ 10 ขณะที่หอพักนอกมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยจะได้ประสานขอพิจารณาลดค่าเช่าหอพักให้นักศึกษา

ขณะเดียวกันก็เตรียมทุนให้เปล่า จำนวน 150 ล้านบาทช่วยเหือนักศึกษา ประมาณร้อยละ 30 ของนักศึกษาทั้งหมด และเตรียมเงินกู้สำรอง จำนวน 250 ล้านบาท ให้นักศึกษาทำการกู้ เพื่อที่ระบบการศึกษาจะได้ขับเคลื่อนไปได้ หากนักศึกษาพร้อมก็นำมาจ่ายในภายหลังอาจจะ 2 – 3 ปีผ่านไปแล้ว แต่หากทุนให้เปล่าที่เตรียมไว้ พบว่าจำนวนนักศึกษาที่จะต้องให้นั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้น ก็อาจจะดึงเอางบจาก 250 ล้านบาท เข้ามาเสริม

ด้านประธานสภานักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา กล่าวว่า ขอบคุณและเห็นด้วยกับมาตรการในการช่วยเหลือของมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ผ่านมาที่มีการเรียกร้องให้ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 30 เปอร์เซ็นต์ นั้น เพราะเหตุการณ์ไวรัสโควิดที่แพร่ระบาดส่งผลกระทบต่อนักศึกษาทุกคน แต่ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยก็ออกมาแก้ไขและลดให้จำนวน 4,500 บาทของทุกคน ก็คือว่าช่วยได้มาก

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนที่จะมาถึงนี้ ก็คงจะเป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ส่วนในวันที่ 8 ก.ค. ที่จะมีการเปิดภาคเรียนแรก ซึ่งหากสถานการณ์คลี่คลายในเดือน พ.ค. นี้ ก็จะกลับมาเรียนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ก็ต้องดูว่า สถานการณ์นั้นคลี่คลายไปมากน้อยแค่ไหน หากไม่มีผู้ป่วยเพิ่มและคนที่เป็นอยู่รักษาหายทั้งหมด ก็จะทำให้การเรียนการสอนนั้นดีขึ้น แต่ทั้งนี้โรคไวรัสโควิด-19 นั้นมาเร็ว แต่การหายไปนั้นไม่เร็ว ก็คงต้องวางมาตรการเข้มงวดไว้เหมือนเดิม คือการเว้นระยะห่าง การสวมใส่หน้ากาก และการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ พร้อมกับคอยดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของประเทศต่อไปว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นอย่างไร