ฌอน บูรณะหิรัญ นักเขียนและ Youtuber ชื่อดังร่วมกับทีม Climate Festival สนับสนุนหน่วยงานรัฐช่วยปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่า

ฌอน บูรณะหิรัญ นักเขียนและ Youtuber ชื่อดังร่วมกับทีม Climate Festival สนับสนุนหน่วยงานรัฐช่วยปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่า

21 พฤษภาคม 2563 : ที่บริเวณป่าดอยสุเทพ บ้านศาลา (ห้วยตึงเฒ่า) ม.3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริมจ.เชียงใหม่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมทั้งมอบกล้าไม้มีค่า ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมนำร่องปลูกต้นไม้ยืนต้นที่มีค่าทางเศรษฐกิจ ไม้ให้ดอกและไม้กินได้ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสียหายจากสถานการณ์ไฟป่า ให้กลับมีความอุดมสมบูรณ์อันจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่า รวมเนื้อที่รวม 210 ไร่ โดยโอกาสนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในพื้นที่ดังกล่าว ร่วมปลูกต้นไม้ พร้อมกันทั้ง 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ในคราวเดียวกัน

ขณะเดียวกันทาง หน่วยงานภาครัฐ ยังได้ร่วมกับภาคเอกชน ผนึกกำลังส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนในงานเทศกาลสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Festival ตอน “พลังเหนือ ธรรมชาติ” ซึ่งเป็นการผนึกกำลังจาก 4 ภาคส่วน ได้แก่ชนเผ่า ชุมชน ประเทศและ โลก เพื่อใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการนำพาไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ หรือ Low Carbon Lifestyle และ ร่วมกันปลูกต้นไม้ในทุก ๆ ที่ที่มีโอกาสเพื่อดูดซับคาร์บอนที่แต่ละคนใช้ในแต่ละปีให้หมดสิ้นไป โดยมีเป้าหมายไปที่แต่ละบุคคลปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์หรือ Zero Emission ซึ่งจะดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เทศกาลสภาพภูมิอากาศเกิดจากการผนึกกำลังกันของหลากหลายภาคส่วน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ชนเผ่าปกาเกอะญอแห่งหมู่บ้านห้วยหินลาดใน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ มณฑลทหารบก ที่ 33 โดยสำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ 1 เชียงใหม่และยังมีภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการ ได้แก่ บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่ จำกัด นำรถยนต์Nissan Leaf รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) เพื่อรับส่งสื่อมวลชน และจิตอาสาที่มาร่วมใน
กิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ด้วย

โครงการนี้เป็นเทศกาลที่ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและผลักดันให้เกิดการลงมือทำจริงด้วยตนเองในการกอบกู้สภาพแวดล้อม โดยมีเป้าหมายที่เพื่อรณรงค์ให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในสังคมไทย

ปัจจุบัน วิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะปัญหาจากขยะพลาสติกและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทั้งจากฝุ่นละอองและจากการเผาป่าที่ปัจจุบันทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเหตุนี้โครงการเทศกาลสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Festival “พลัง เหนือ ธรรมชาติ” จึงเริ่มต้นที่เชียงใหม่เพื่อรณรงค์วิถีชีวิตคาร์บอนต่ำในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและปลูกต้นไม้เพิ่มเติมเพื่อบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ของงานนี้นอกจากการรณรงค์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้มาเป็นรูปแบบคาร์บอนต่ำแล้ว ยังมีกิจกรรมหารายได้ไปช่วยเหลือมูลนิธิด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้การท่องเที่ยวให้เป็นประโยชน์ในการแก้ไขและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วย

กิจกรรมในโครงการ Climate Festival แบ่งออกเป็นรายสัปดาห์ดังนี้

ครั้งที่ 1 เริ่มต้นด้วยกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ด้วยการปลูกป่าในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าจังหวัดเชียงใหม่ โดยความร่วมมือร่วมใจของหลายภาคส่วน ได้แก่ ผู้นำเยาวชนนักอนุรักษ์ของชนเผ่าปกาเกอะญอแห่งหมู่บ้านห้วยหินลาดใน นักคิด นักเขียนชื่อดัง ฌอน บูรณะหิรัญ Influencer กลุ่มจิตอาสาในพื้นที่ ภายในงานพบกับโซนพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจและเรื่องราวของ Climate Festival Exhibition “Low Carbon Lifestyle” เพื่อให้ข้อมูลและสร้างแรงบันดาลใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม

ครั้งที่ 2 กิจกรรม Online Mini Concert จากศิลปินวงLipta เพื่อระดมเงินสมทบทุนการช่วยเหลือ ช้างให้กับสมาคมสหพันธ์ช้างไทย ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ผ่านช่องทางเพจ Trip&Treat

ครั้งที่ 3 กิจกรรม Online Mini Concert จากวง Mild ในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 เพื่อระดมเงินบริจาคสมทบทุนโครงการปลูกป่าให้กับหน่วยงานกรมป่าไม้ผ่านช่องทางเพจ Trip&Treat

ปิดท้ายด้วย กิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR ปลูกป่าคครั้งที่ 2 ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านปรีชาศิริ หนึ่งในห้าวีรบุรุษโลกที่ได้รับรางวัลวีรบุรุษผู้ดูแลป่า หรือ Forest Heroes จากองค์การสหประชาชาติและคุณแพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ผู้แทนกองทัพเรือ สื่อมวลชน Influencer ด้านการท่องเที่ยว จิตอาสาในพื้นที่ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้กิจกรรมปลูกป่ามีการวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีการแจก Face Shield แอลกอฮอล์และการปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมตามมาตรฐานคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างรัดกุมตลอดงาน โครงการเทศกาลสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Festival มีเจตนารมณ์ผลักดันการใช้ชีวิตแบบคาร์บอนต่ำ หรือ “LOW CARBON LIFESTYLE” ให้เป็นมาตรฐานการใช้ชีวิตทั่วไปในประเทศไทย เพื่อการมีสภาพแวดล้อมที่ดีและการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนร่วมกันของมนุษย์สัตว์และสิ่งแวดล้อม ติดตามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Page : Trip&Treat