วันศุกร์, 1 ธันวาคม 2566

เชียงใหม่ เปิดงาน “ชุมชน ชุมใจ : เทศกาลศิลปะ งานฝีมือ และอาหาร นครเชียงใหม่”

Social Share

เชียงใหม่ เปิดงาน “ชุมชน ชุมใจ : เทศกาลศิลปะ งานฝีมือ และอาหาร นครเชียงใหม่”

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ชุมชน ชุมใจ : เทศกาลศิลปะ งานฝีมือ และอาหาร นครเชียงใหม่” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาเมืองของเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ได้มีความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ

โดยกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ บริเวณศูนย์มรดกเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ และพื้นที่เชื่อมต่อบริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ถึงลานด้านหน้าหอพื้นถิ่นล้านนา โดยมี รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ชาวชุมชน ภาคีเครือข่ายต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว ณ บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

สำหรับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ จะมีการแสดงและจำหน่าย สินค้าผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ Workshop โดยภาคชุมชน การแสดงคีตศิลป์ และนาฏยศิลป์สร้างสรรค์ กิจกรรมย้อนวันวาน “เชียงใหม่กลางแปลง” การแสดง 3D Projection Mapping ประกอบเสียงและสื่อผสม AR สร้างสรรค์จินตนาการผสมเทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมทั้งเปิดให้เข้าเยี่ยมชมหอกลางเวียงในบรรยากาศ Night Museum จนถึงเวลา 20:30 น.

ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ได้เปิดศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ในบริเวณพื้นที่หอพื้นถิ่นล้านนา เพื่อให้เป็นสถานที่ที่ทุกคน ทุกภาคส่วนสามารถใช้เป็นพื้นที่พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และจัดเก็บข้อมูล (Data) เมืองได้อีกด้วย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fan Page : เทศบาลนครเชียงใหม่ และ Chumchon ChumJai

#ชุมชนชุมใจ
#ArtCraftFoodFest
#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangMaiMunicipality