วันพฤหัสบดี, 1 ตุลาคม 2563

ชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาสมัคร จุฬาฯ  จัดกิจกรรมรินน้ำใจสู่ปลายด้ามขวานที่ ต.กาบัง จ.ยะลา

 

ชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาสมัคร จุฬาฯ ร่วมกับ นิสิตเก่าจุฬาฯ รุ่น 12 และรุ่น 14 ได้จัดทำโครงการ “รินน้ำใจสู่ปลายด้ามขวาน” เพื่อร่วมบริจาคเงินซื้อข้าวสารให้ชาวบ้านตำบลบาละ และตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมที่รับความเดือดร้อนจากผลของโรคระบาดโควิด-19  ได้ยอดเงินบริจาครวม 316,344  บาท  สามารถช่วยเหลือชาวบ้าน 1,614 ครอบครัว และส่งมอบข้าวสาร 3,228 ถุง แจกให้ครอบครัวละ 10 กิโลกรัม

โดยมี นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นตัวแทนมอบข้าวสารให้กับนายพล หนูทอง นายก อบต.บาละ เพื่อแจกจ่ายให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนต่อไป